Технічні характеристики елементів та пристроїв СУА

Технічні характеристики елементів та пристроїв СУА поділяють на п’ять груп: статичні, динамічні, точнісні, експлуатаційні і економічні.

1.Статичні характеристики: коефіцієнти підсилення і передаточні коефіцієнти (чутливість); лінійність статичних характеристик (для лінійних елементів і пристроїв); мінімальні і максимальні значення вхідних і вихідних параметрів (поріг чутливості, зона нечутливості або неоднозначності, значення параметрів насичення, робочий діапазон зміни сигналів і параметрів); вхідна і вихідна потужність; номінальні значення параметрів; коефіцієнти добротності і інші.

2.Динамічні характеристики: ступінь астатизму; частотні характеристики (передаточні функції); полоса пропускання; показники якості, які характеризують перехідні режими (постійні часу, величини демпфування, перерегулювання); запаси стійкості по фазі і амплітуді; статистичні динамічні характеристики і інші.

3.Точнісні характеристики: статична точність (або позиційна, швидкісна і інші помилки); точність в перехідних режимах (швидкодія, точність при типових впливах); точність при наявності збурення, статистична точність (динамічна або флюктуаційна помилка).

4.Експлуатаційні характеристики: ефективність використання згідно з вибраними критеріями; стабільність характеристик і параметрів в умовах нормальної експлуатації; стійкість до збурень зовнішнього середовища (термостійкість, вологостійкість, віброміцність, робота в умовах вакууму, допустимі механічні перевантаження і т.п.); радіаційна стійкість; час готовності до роботи; безпека під час експлуатації; ремонтоспроможність і взаємозамінюваність; маса (вага), габаритні розміри; енергоємність (питома потужність); стійкість до тривалого зберігання; вимоги до джерел живлення і інші.

5.Економічні характеристики: надійність; вартість, відтворюваність параметрів і характеристик в умовах виробництва; ККД; ресурс роботи; чутливість технічних параметрів до величин виробничих допусків і ін.

Енергетичні параметри елементів і систем, зазвичай, входять непрямим чином в статичні, динамічні і експлуатаційні характеристики.

Технічні вимоги до елементів та пристроїв СУА а також вимоги до умов їх експлуатації формулюють у відповідності до розглянутих раніше технічних характеристик на етапах проектування, виробництва і випробування дослідного зразка. Крім того, до елементів та пристроїв СУА можуть пред’являтись ергономічні і інші спеціальні вимоги (наприклад, ступінь живучості системи, плавність руху механічного навантаження, дотримання норм стандартів безпеки праці і охорони зовнішнього середовища та ін.).

При аналізі (виборі) або проектуванні елементів і пристроїв СУА, які виконують окремі функціональні задачі збору, передачі, переробки і використання інформації, можна виділити головні технічні вимоги, які відповідають функціональному призначенню даного елемента. Наприклад, головними вимогами, що пред’являються до перетворювальних пристроїв, є статична і динамічна точність при необхідній швидкодії, до підсилювальних пристроїв – коефіцієнти підсилення і швидкодії, до коригувальних пристроїв – необхідні частотні характеристики, до виконавчих пристроїв – вихідна потужність і швидкодія. Головними технічними вимогами, які пред’являються до керувальних ПЕОМ (встроєних мікро-ЕОМ) як до логіко-обчислювальних підсистем, є швидкодія і обсяг пам’яті, а також логічні і технічні можливості спряження ЕОМ з об’єктами, що управляються.

Васюра А.С. – книга “Елементи та пристрої систем управління автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *