Електромагнітний перетворювач напруги

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ.

Мета роботи – вивчення принципу дії електромагнітного перетво­рювача напруги для систем автоматичного управління і регулювання, освоєння методики експериментального дослідження його основних харак­теристик і параметрів.

2.1. Опис лабораторного стенда

Принципова схема лабораторного стенда зображена на рис. 2.1. Досліожуваний перетворювач напруги містить в собі дросель L1, який насичується (нелінійний елемент). Два випрямляючих напівпровідникові мости VD1…VD4 і VD5…VD8, активні опори R1…R5, (лінійний елемент) і вимірювальні опори clip_image002 , clip_image004. Індуктивна вітка перетворюва­ча складається із дроселя L1, мосту і VD1…VD4 вимірювального опору clip_image002[1]. Паралельно індукційній вітці перетворювача до джерела вхідної напруги підключена активна вітка, яка містить в собі набір активних опорів R1…R5, випрямляючий міст VD5…VD8, вимірювальний опір clip_image004[1]. Опори R1…R5 підключають в електричне коло за допомогою ключа S1.

Вхідна змінна напруга U1 регулюється за допомогою лабораторно­го автотрансформатора VT1 і вимірюється вольтметром V1. Вихідна постійна напруга перетворювача UII дорівнює різниці спаду напруги на вимірюваних опорах clip_image002[2] , clip_image004[2]вимірюється вольтметром V2.
Величина струму IL , який протікає через індукційну вітку перетворювача,

clip_image006

вимірюється міліамперметром А1. Величина струму IR , який протікає по активній вітці перетворювача, вимірюється міліамперметром А2.

2.2. Лабораторне завдання

2.2.1. Теоретична частина

1. З’ясувати особливості намагнічування осердя дроселя змінним магнітним полем.

2. Вивчити характер вольт-амперної характеристики дроселя, який насичується.

3. Визначити область використання досліджуваного перетворювача напруги.

4. Вивчити основні параметри, які характеризують роботу даного перетворювача напруги, принцип його дії.

2.2.2. Експериментальна частина

1. Ввімкнути лабораторний стенд.

2. Зняти і побудувати в одній системі координат залежності clip_image008 і clip_image010 для п’яти значень активного опору R1…R5.

3. По побудованих залежностях визначити номінальне значення вхідної напруги Uin , при якому вихідна напруга перетворювача дорівнює нулю.

4. Обчислити значення вимірювального опору RB за формулою, Ом:

(2.1)

clip_image012

5. Зняти і побудувати в одній системі координат характеристики ”вхід-вихід” досліджуваного перетворювача clip_image014 для п’яти значень активного опору RI…R5.

6. По побудованих характеристиках визначити крутизну робочої ділянки для кожного із опорів R1…R5.

Література: [2; 8, c.119-120].

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *