Дослідження реверсивного магнітного підсилювача

Мета роботи – вивчити принцип дії, основні характеристики і параметри реверсивного МП на базі диференціальної схеми.

6.1. Опис лабораторного стенда.

Лабораторний стенд дозволяє дослідити характеристики нереверсивного і двох реверсивних МП, схеми яких зображені на рис. 6.1-6.3.

Вибір потрібної схеми МП здійснюється за допомогою ключів S1 і S2, розташованих в нижньому лівому кутку лабораторного стенда. Для цього треба виконати такі операції.

1. Схема на рис. 6.1. „Нереверсивний МП без зворотного зв”язку S2 – натиснутий; і S1 – відпущений.

2. Схема на рис. 6.2. “Реверсивний МП з внутрішнім зворотним зв”язком”: S1 і S2 – відпущені.

3. Схема на рис. 6.3.”Реверсивний МП з внутрішнім зворотним зв”язком”: S2 –відпущений; S1-натиснутий.

Ключ S3 служить для зміни полярності струму управління. Вимірювання струму управління, струму зміщення і струму нагрузки проводиться за допомогою міліамперметрів, встановлених в верхній частині лабораторного стенда. Регулювання струму управління проводиться потенціометром Ry, а регулювання струму зміщення – потенціометром Rзм встановленим в лівій частині стенду.

6. 2. Лабораторне завдання.

6.2.1. Теоретична частина.

1. Вивчити принцип побудови реверсивних МП.

2. Розібратися в принципі дії диференціального, мостового і

трансформаторного реверсивних МП.

3. Вияснити роль обмотки зміщення для диференціального МП з внутрішнім

зворотнім зв”язком.

4. Чи потрібна обмотка зміщення для диференціального МП з внутрішнім

зворотнім зв”язком.

clip_image001

Рис. 6.1. Нереверсивний МП без зворотного зв”язку.

6.2.2. Експериментальна частина.

1. Зняти характеристику „вхід- вихід” IH = f(Iy) реверсивного МП без зворотного зв”язку, тобто для однієї половини диференціальної схеми без ЗЗ. Струм управління змінювати по полярності і по величині в межах 0…20 мА.

По побудованих характеристиках визначити необхідний струм зміщення для двовотактної схеми, якщо число витків обмотки управління Wy = 2400, а число витків обмотки зміщення Wзм = 3000.

2. Підключити схему реверсивного МП без зворотного зв”язку. Переконатись, що схема не управляється при струмі зміщення,. Що рівний нулю.

3. Зняти характеристику “вхід-вихід” IH = f(Iy) при двох довільних значеннях струму зміщення. Струм управління змінювати по полярності і по величині в межах 0…..20 мА.

clip_image002

Рис. 6.2. Реверсивний МП без зворотного звязку.

4. Підключити схему реверсивного МП з внутрішнім зворотним зв’язком. Зняти характеристики “вхід-вихід” даного МП для струмів зміщення Ізм = 0, 10, 20 мА. Струм управління змінювати по полярності і по величині в межах 0…..20 мА.

Література: (6, с. 78-86; 7, с. 96-102, 109-111, 118, 119).

clip_image003

Рис. 6.3. Реверсивний МП з внутрішнім зворотним зв”язком.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *