Дослідження простого (однотакного) магнітного підсилювача

Мета роботи – вивчити принцип дії, основні закономірності роботи, параметри і статичні характеристики простішого магнітного під­силювача.

 

3.1. Опис лабораторного стенда

Принципова схема лабораторного стенда зображена на рис. 3.1.

Досліджуваний простий магнітний підсилювач (МП) зібраний на двох тороїдальних осердях, на кожному з яких намотана своя робоча обмотка WР. Загальна обмотка управління WP охоплює обидва осердя.

Напруга живлення UI , яка подається в робоче коло МП, регу­люється за допомогою лабораторного автотрансформатора TV1 і вимірвюється вольтметром V1. Нагрузка МП встановлюється дискретно за допомогою ключа S1 і може бути або активною (R=0; R1=10 Ом ; R2=35 Ом, R3=100 Ом; R4= 250 Ом ; R5=500 Ом ; R6=1000 Ом), або індуктивною (L1 =0,85 Гн), або ємнісною (С1=10 мкФ).

Напруга U2 , яка зрівноважує ЕРС в робочих обмотках, вимірюється вольтметром V2. Струм ІН , який протікає в робочих обмотках МП і по його нагрузці, вимірюється міліамперметром А1. Струм управління ІУ, який протікає через обмотку управління WУ , вимірюється міліамперметром А2, а його регулювання проводиться потенціометром RY.

3.2. Лабораторне завдання

3.2.1. Теоретична частина

1. Вивчити принцип ції простого МП.

2. 3’ясувати переваги і недоліки схеми простого МП.

3. Ознайомитися з конструктивними варіантами виконання МП.

4. Вияснити особливості роботи простого МП в режимі вільного і вимушеного намагнічування.

3.2.2. Експериментальна частина.

1. Ввімкнути стенд.

2. Зняти і побудувати сім’ю статичних вольт-амперних характеристик МП як управляючого дроселя clip_image002 для різних значень струму управління

clip_image004

IY=0, 3, 6, 9, 12, 15 мА при нульовому значенні опору нагрузки (коротке замикання). Напругу живлення МП при цьому змінювати за допомогою ЛАТРа в межах 0…90 В.

3. Зняти і побудувати характеристики "вхід-вихід" МП для активної нагрузки (R4=250 Ом). Для індуктивної і ємнісної нагру­зок. Напругу живлення МП встановити рівною 30 В, струм управління – IY=0, 3, 6, 9, 12, 15 мА. При побудові характеристик необхідно розрахувати і вказати на графіках значення реактивних опорів нагруз­ки на частоті f=50 Гц.

4. Побудувати нагрузочні характеристики МП для нагрузки R5=250 Ом, індуктивної і ємнісної нагрузок. Для цього на сім’ю статичних вольт-амперних характеристик МП (див, п.2) нанести відповідні характеристики "вхід-вихід", одержані в п.3. Загальні точки обох ха­рактеристик з’єднати плавними лініями, які являють собою нагрузочні характеристики даного МП для відповідної нагрузки. Зняти і побудувати характеристики "вхід-вихід" МП для опорів нагрузки RH= 10, 100, 1000 Ом. Напругу живлення встановивти U1=20 В, а струм управління змінювати в межах 0…15 мА.

5. За одержаними характеристиками визначити коефіцієнт підсилювання по струму KI і коефіцієнт підсилювання по напрузі KU магнітного підсилювача для нагрузок RH= 10, 100, 1000 Ом і при струмі управління IY=9 мА. Опір обмотки управління прийняти RY=1 кОм.

6. Література: [6, с. 33-34; 7, с. 71-96].

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *