Дослідження магнітного підсилювача із зворотнім зв’язком

Мета – вивчити різні схеми введення зворотнього зв’язку в МП і їх характеристики.

4.1. Опис лабораторного стенду

Лабораторний стенд дозволяє дослідити схеми МП, зображених на рис. 4.1-4.5.

Вибір потрібної схеми.проводиться шляхом комутації ключів S1…S6, розташованих в правій частині лабораторного стенду. Положення ключів для кожної схеми таке:

1. Схема на рис. 4.1 "Простий МП”: S1 – “2”; S2 – “1” чи “2”; S3 – "1"; S4 – “1”; S5 – "2"; S6 – "2".

2. Схема на рис. 4.2. "Простий МП зі зміщенням": S1 – “2”; S2 – “1” чи “2”; S3 – "1"; S4 – “1”; S5 – "1"; S6 – "2".

3. Схема на рис. 4.3 "МП з зовнішнім магнітним зв’язком": S1 – “2”; S2 – “1” чи “2”; S3 – "1"; S4 – “2”; S5 – "2"; S6 – "2".

4. Схема на рис. 4.4 "МП з внутрішнім зворотним зв’язком.": S1 – “2”; S2 – “1” чи “2”; S3 – "2"; S4 – “1”; S5 – "2"; S6 – "1".

5. Схема на рис. 4.5 "МП з внутрішнім зворотним зв’язком і зі зміщенням": S1 – “ 1”; S2 – “1” чи “2”; S3 – "2"; S4 – “1”; S5 – "1"; S6 – "2".

Напруга живлення, яку подають на МП, постійна і рівна 110 В.

Струм нагрузки IH , струм управління IY і струм зміщення Iзм вимірюються міліамперметрами, встановленими в верхній частині стенду. При цьому струм управління IY регулюється потенціометром, змінюючим напругу управління UY. Струм зміщення регулюється також відповідним потенціометром, змінюючим напругу зміщення Uзм.

Глибина зворотного зв’язку задається потенціометром Rзз, в крайньому лівому положенні якого глубина зворотного зв’язку дорів­нює нулю, а в крайньому правому – дорівнює 0,8.

4.2. Лабораторне завдання

4.2.1. Теоретична частина

1. Вивчити способи введення зовнішнього і внутрішнього зворот­нього зв’язку в МП.

2. 3’ясувати вплив зворотного зв’язку на статичну характерис­тику "вхід-вихід" МП.

3. Вивчити вплив зворотного зв’язку на динамічні характеристики МП.

4. Вивчити різновидності зворотних зв’язків, які використовуються в МП:

додатний і від’ємний ЗЗ;

жорсткий, гнучкий і інтегральний ЗЗ;

ЗЗ по струму і напрузі.

clip_image006
clip_image007
clip_image008
clip_image009
clip_image010

4.2.2. Експериментальна частина

1. Включити лабораторний стенд тумблером "Мережа".

2. Зняти і побудувати статичну характеристику "вхід-вихід" IH=f(IY) простого МП (див. рис. 4.1).

3. Струм управління змінювати по полярності (ключ S) і по величи­ні в межах 0…30 мА.

4. Зняти і побудувати статичні характеристики "вхід-вихід" IH=f(IY) простого МП зі зміщенням (див. рис. 4.2).

5. Струм управління змінювати по полярності і по величині в діапа­зоні 0…30 мА. Струм зміщення встановити I­­­зм= 20 і 40 мА.

6. Зняти і побудувати статичні характеристики "вхід-вихід" IH=f(IY) МП з зовнішнім зворотним зв’язком (див. рис. 4.3).

7. Глибину зворотного зв’язку встановити рівною нулю, середньому значенню і максимальному значенню. Струм управління змінювати по по­лярності і по величині в межах 0…30 мА.

8. Зняти і побудувати статичну характеристику "вхід-вихід" IH=f(IY) МП з внутрішнім зворотним зв’язком без зміщення (див. рис. 4.4). Струм управління змінювати по полярності і по величині в межах 0…30 мА.

9. Зняти і побудувати статичні характеристики "вхід-вихід" IH=f(IY) МП з внутрішнім зворотним зв’язком i зі зміщенням (див. рис. 4.5). Струм зміщення встановити I­зм= 20 і 40 мА. Струм управління змінювати по полярності і по величині в межах 0…30 мА.

10. На робочих ділянках характеристик "вхід-вихід" по пп. 2,4,5 визначити коефіцієнти підсилювання по струму KІ. Зрівняти їх і зробити висновки.

Література: [6, с.49-58; 7, с. 103-108]

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *