Визначення ККД машини постійного струму методом холостого ходу

Мета роботи – Набути практичних ниваків по визначенню ККД ма...

Дослідження трансфлюксора

Мета роботи – вивчити принцип дії трансфлюксора, методику до...

Дослідження імпульсних трансформаторів на кільцевих осердях

Мета роботи – вивчити принцип дії і методику визначення осно...

Дослідження імпульсного перемагнічування феррита з прямокутною петлею гістерезіса

Мета роботи – вивчити основні квазістатичні характеристики, ...

Дослідження реверсивного магнітного підсилювача

Мета роботи – вивчити принцип дії, основні характеристики і ...

Магнітний підсилювач з самонасиченням

Мета роботи – вивчити основні режими роботи, характери...

Дослідження магнітного підсилювача із зворотнім зв’язком

Мета – вивчити різні схеми введення зворотнього зв’язку в МП...

Дослідження простого (однотакного) магнітного підсилювача

Мета роботи – вивчити принцип дії, основні закономірно...

Електромагнітний перетворювач напруги

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ. Мета роботи – в...

Характеристики управління елементів СУА

Елементи СУА, що виконують операції з сигналами, здійснюють ...

Надійність елементів

Елементи і пристрої автоматики, з яких утворюються різні сис...

Класифікація елементів систем управління і автоматики

Як зазначалось, системи автоматики призначені для отримання ...

Часові динамічні характеристики елементів

Часові динамічні характеристики являють собою функції часу і...

Поняття про елемент систем управління і автоматики

У відповідності до загальних принципів управління різними пр...

Частотні характеристики елементів

Реакція елемента на вхідний гармонічний сигнал пов’язана з п...

Технічні характеристики елементів та пристроїв СУА

Технічні характеристики елементів та пристроїв СУА поділяють...

Фізичні основи роботи елементів СУА

Робота більшості різноманітних елементів, що застосовуються ...