Синхронний електропривід

Синхронний електропривід призначений для забезпечення синхронного обертання декількох електродвигунів, що знаходяться на значній відстані один від одного, так що їх кінематичний зв’язок стає неможливим. Таким чином, синхронний електропривід замінює загальний вал, що механічно зв’язував би всі електродвигуни. Тому синхронний електропривід часто називають електричним валом.

На рис.3.3.19, а зображена схема синхронного електроприводу, що містить два трифазні асинхронних двигуни: двигун M1, навантажений робочою машиною РМ1, і двигун М2, навантажений робочою машиною РМ2. Кожний із двигунів механічно з’єднаний із допоміжною асинхронною машиною з фазним ротором ВМ1 і ВМ2 відповідно. Обмотки ротора цих машин через контактні кільця і щітки сполучені зустрічно одне одному. Тому при синхронному обертанні двигунів М1 і М2 сума ЕРС, наведених в обмотках роторів допоміжних машин ВМ1 і ВМ2, дорівнює нулю і струми в обмотках відсутні.

image002

Рис.3.3.19. Схеми синхронного электроприводу з допоміжними машинами ВМ1 і ВМ2 (а), без допоміжних машин(б).

Якщо на валі одного із двигунів, наприклад двигуні M1, зросте навантаження, то ковзання двигуна збільшиться, а частота обертання зменшиться. При цьому порушиться рівновага ЕРС в обмотках ротора допоміжних машин, тому що ЕРС ротора машини ВМ1 зменшиться, що приведе до виникнення в обмотках ротора врівноважуючого струму, що створить у машинах ВМ1 і ВМ2 електромагнітні моменти. Проте дія цих моментів у машинах буде різноманітною: у машині ВМ1 момент буде обертовим, тобто буде діяти згідно з обертовим моментом двигуна M1, сприяючи збільшенню частоти обертання цього двигуна, а в машині ВМ2 цей момент буде спрямований зустрічно моменту двигуна М2, що буде знижувати частоту обертання двигуна. Таким чином, машина ВМ1 буде працювати в режимі двигуна, а машина ВМ2 – у режимі генератора. У результаті відновиться синхронність обертання двигунів М1 і М2, тобто їх ковзання знову стануть однаковими і у ланцюгові роторів допоміжних машин настає рівновага ЕРС.

На рис.3.3.19,б зображена схема синхронного приводу з двох асинхронних двигунів з фазним ротором без допоміжних машин. Синхронізація цих двигунів досягається включенням паралельно обмоткам роторів резисторів R, сполучених зіркою. При синхронному обертанні двигунів М1 і М2 струми в обмотках роторів І21 і І22 мають однакові значення і збігаються за фазою, тому вони замикаються в резисторах R. Якщо ж збільшиться навантаження на валу одного із двигунів, наприклад двигуні MI, то ковзання в цьому двигуні збільшаться і струми в обмотках фази ротора змінять своє значення і фазу. У результаті в обмотках роторів двигунів М1 і М2 з’явиться врівноважуючий струм, що збільшить обертовий момент у двигуні М1 і зменшить у двигуні М2. Це приведе до відновлення синхронності обертання двигунів.

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *