Електроприводи для систем автоматичного керування

Система автоматичного керування об’єктом призначена для зміни по заданій програмі або підтримці на визначеному рівні якогось параметру цього об’єкта. Наприклад, система автоматичного керування просторовим становищем функціонуючого органу (керма літака або судна) або система для підтримки температури і т.д. Така система складається з декількох взаємозалежних пристроїв, охоплених ланцюгами зворотнього зв’язку (рис.3.2.1): задаючог пристрою ЗП, керуючого пристрою КП і виконавчого пристрою ВП. Виконавчий пристрій складається з підсилювача потужності П і електричного виконавчого механізму ЕВМ. Керуючий електричний сигнал Uc, що надходить на вхід виконавчого пристрою, підсилюється і подається на електричний виконавчий механізм ЕВМ, де він перетворюється в механічне переміщення регулюючого органу РО керованого об’єкту.

Таким чином, функцію електроприводу в системі автоматичного керування виконує електричний виконавчий механізм. Основний елемент електричного виконавчого механізму – перетворювач електричного сигналу у механічне переміщення. В якості таких елементів застосовують електромагніти й електродвигуни. Електромагніти (соленоїди) з якорем , що втягується , дозволяють достатньо просто перетворювати електричний сигнал у поступальний рух функціонуючого органу. Звичайно виконавчі механізми з електромагнітами працюють у дискретному (релейному) режимі, переміщуючи регулюючий орган з одного крайнього положення в інше (“відчинено-зачинено”). Найбільше застосування в системах автоматичного керування одержали електродвигуни, які забезпечують безперервне (гнучке) керування регулюючим органом.

image002

Рис.3.2.1. Структурна схема системи автоматичного керування

Промисловий робот являє собою систему автоматичного керування, виконавчий пристрій якого перетворює електричні керуючі сигнали в механічний рух якої-небудь деталі. При цьому електромагнітний момент, який розвивається електродвигуном, через редуктор діє на механічну “руку” робота, яка називається маніпулятором.

Специфіка роботи електроприводу в системах автоматичного керування, включаючи промислових роботів, полягає в тому, що він практично завжди працює в перехідному режимі. Тому до електродвигунів виконавчих механізмів цих систем пред’являються підвищені вимоги до їх динамічних властивостей.

В деяких системах керування підвищеної точності використовують ЕВМ з малоінерційними виконавчими двигунами (асинхронні двигуни з порожнистим немагнітним ротором, двигуни постійного струму з друкарським або гладким якорем і т.д.).

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *