Дослідження асинхронного тахогенератора

Мета роботи – вивчити конструкцію та принцип дії асинхронного тахогенератора, способи експериментального дослідження його характе­ристик і визначення основних його параметрів.

 

Опис лабораторного стенду

Лабораторний стенд зібраний по схемі, приведеній на рис.15.1.

Досліджуємий асинхронний тахогенератор типу ТД-І приводиться в обертання привідним двигуном постійного струму M.Частота обер­тання двигуна регулюється шляхом зміни вихідної напруги джерела жив­лення clip_image002, підключеного до відповідних гнізд стенда.

Живлення асинхронного тахогенератора здійснюється від джерела змінної напруги 110 В частотою 50 Гц. Для вимірювання частоти обер­тання двигуна використовується тахометр типу ТЕСА, який містить ін­дуктивний давач кута повороту вала ВР і блок цифрової індикації clip_image004. Вихідна напруга асинхронного тахогенератора вимірюється вольтметром змінної напруги clip_image006, який підключається до відповідних гнізд стенда. З допомогою перемикача S1, ручка якого виведена на передню панель стенда, встановлюється навантажувальний опір тахогенератора: безкінчено великий в положенні „0” перемикача /холостий хід/ ; активний- в положеннях 1+4 ; ємнісний – в положеннях 5+8 перемикача.

Загальне ввімкнення стенда здійснюється з допомогою тумблера "Мережа", виведеного на лицьову панель стенда.

Програма та методика виконання роботи

І. Зняти і побудувати зовнішню характирисгику тахогенератора clip_image008 при clip_image010.

Для цього встановити номінальну частоту обертання вала тахоге­нератора clip_image012 = 2400 об/хв. Змінюючи перемикачем S1 навантаження тахогенератора в межах від 500 Ом до clip_image014 для активного характеру навантаження, а також 2clip_image016 до 30clip_image016[1] для ємнісного навантаження, виміряти відповідні значення вихідної напруги clip_image018. Результати занести до табл. 15.І.

Таблиця 15.І

Активне навантаження

clip_image020

500

1000

5000

10000

clip_image014[1]

clip_image022

         

Емнісне навантаження

clip_image024

2

4

10

30

clip_image026

       
clip_image028

Рис. 15.1. Схема лабораторного стенда .для дослідження асинхронного тахогенератора.

Значення реактивного опору навантаження

clip_image030

де clip_image032 – частота напруги живлення, Гц;

clip_image034 – значення ємності навантаження, clip_image036.

2. Зняти і побудувати вихідну характеристику тахогенератора clip_image038 при clip_image040.

Для цього встановити режим холостого ходу тахогенератора, змі­нюючи частоту обертання двигуна від 0,2 до 1,2 clip_image012[1] , виміряти відповідні значення вихідної напруги clip_image018[1].

Результати занести в табл.15.2. Повторити ці виміри для зна­чень опору навантаження clip_image044= 500 Ом і clip_image044[1]=10 кОм. Результати теж занести до табл.15.2.

Таблиця 15.2

clip_image046

480

960

1440

1920

2400

2880

clip_image020[1]

clip_image014[2]

500

10000

3. Виміряти значення нульового сигналу clip_image049.

Для цього зупинити привідний двигун. Зменшити границі вимірю­вання вольтметра clip_image006[1] до мінімуму. В режимі холостого ходу тахоге­нератора виміряти напругу на виході, відповідно нульовому сигналу clip_image049[1].

Контрольні.запитання

1. Устрій і принцип дії асинхронного тахогенератора.

2. Причини нелінійності вихідної характеристики на холостому
ході.

3. Вплив величини і характера навантаження на вихідну характеристику тахогенератора.

4. Що таке нульовий сигнал? Причини його появлення та способи
його знищення.

5. Що таке амплітудна і фазова похибка? Способи їх зменшення.

Література

1. Волков Н.И., Миловзоров В.Л. Электромашинные устройства автоматики. Учеб. для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика". -М.: Высш.шк., 1986, – С. 185-192.

2. Арменский Е.В., Фалк Г.Б. Электрические микромашины: Учеб.пособие для электротехн.спец. вузов. – М.: Высш.шк., 1986. – С.І39-147.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *