Дослідження поворотного трансформатора

Мета роботи — практично освоїти збирання і експеримент...

Дослідження синхронного реактивного конденсаторного двигуна

Мета роботи — вивчити устрій синхроного реактивного ко...

Дослідження асинхронного тахогенератора

Мета роботи — вивчити конструкцію та принцип дії асинх...

Дослідження тахогенератора постійного струму

Мета роботи — вивчити конструкцію та принцип дії тахог...

Дослідження паралельного і послідовного способів збудження двигуна постійного струму

Мета роботи — вивчити схеми підключення двигуна постій...

Дослідження пуску та гальмування електродвигуна постійного струму

Мета роботи — ознайомитись з основними схемами пуску т...

ДПТ

Мета роботи: вивчити конструкцію промислових зразків електро...

Рівняння руху електроприводу

Режим роботи електроприводу при постійних моменті опору і ча...

Вибір електродвигуна

Вибір двигуна до електроприводу полягає у визначенні типу дв...

Перехідні процеси в електроприводі

У процесі роботи електроприводу змінюються режими його робот...

Нагрівання і номінальні режими роботи електродвигунів

Усі види втрат потужності в двигуні перетворюються в теплоту...

Основні поняття та визначення

Електропривід - це пристрій для приведення в дію робочих маш...

Електричні виконавчі механізми

Електричний виконавчий механізм — це силовий елемент с...

Електроприводи для систем автоматичного керування

Система автоматичного керування об’єктом призначена дл...

Електроприводи промислових роботів

Електричний привід у промислових роботах за останні роки оде...

Електроприводи з безконтактними перетворювачами напруги

Сучасні автоматизовані електроприводи характеризуються засто...

Схеми автоматизованого електроприводу

Пуск, зупинка, реверсування і зміна частоти обертання електр...

Схеми релейно-контакторного керування електродвигунами

Розглянемо схему керування пуском трифазного асинхронного дв...

Слідкуючий електропривід

Слідкуючим електроприводом називають електричну систему авто...

Електропривід змінного струму з частотним керуванням

Для підтримки на високому рівні енергетичних показників і пе...

Електропривід із програмним керуванням

Програма керування яким-небудь процесом містить інформацію п...

Синхронний електропривід

Синхронний електропривід призначений для забезпечення синхро...