Електропривід автоматичних пристроїв

Дослідження поворотного трансформатора

Мета роботи – практично освоїти збирання і експериментальне до­слідження різних схем підключення поворотних трансформаторів і отрима­ти підтвердження теоретичним знанням, що одержані на

More

Дослідження синхронного реактивного конденсаторного двигуна

Мета роботи – вивчити устрій синхроного реактивного конденсаторного мікродвигуна і оволодіти досвідом експериментального дослід­ження його основних характеристик і одержати експериментальне підтвер­дження теоретичних

More

Дослідження паралельного і послідовного способів збудження двигуна постійного струму

Мета роботи – вивчити схеми підключення двигуна постійного струму при паралельному і послідовному способі його збудження ; оволодіти експериментальними методами визначення його

More

Дослідження пуску та гальмування електродвигуна постійного струму

Мета роботи – ознайомитись з основними схемами пуску та гальму­вання електродвигуна постійного струму ; параметрами, характеризуючи­ми динамічний процес розгону та гальмування електродвигунів,

More
Default thumbnail

ДПТ

Мета роботи: вивчити конструкцію промислових зразків електродвигунів постійного струму (ДПТ), вживаних в автоматиці, фізичні основи їх роботи, і з’ясувати суть технічних даних,

More

Рівняння руху електроприводу

Режим роботи електроприводу при постійних моменті опору і частоті обертання називається усталеним режимом. Навантаження двигуна в усталеному режимі називається статичним. Статичне навантаження

More

Перехідні процеси в електроприводі

У процесі роботи електроприводу змінюються режими його роботи, обумовлені пуском і гальмуванням привідного двигуна, змінами навантаження з боку робочої машини, регулюванням частоти

More

Електроприводи для систем автоматичного керування

Система автоматичного керування об’єктом призначена для зміни по заданій програмі або підтримці на визначеному рівні якогось параметру цього об’єкта. Наприклад, система автоматичного

More

Електроприводи з безконтактними перетворювачами напруги

Сучасні автоматизовані електроприводи характеризуються застосуванням безконтактних керуючих пристроїв, що працюють без розриву ланцюга електричного струму. Безконтактні керуючі пристрої, у порівнянні з контактними,

More

Схеми автоматизованого електроприводу

Пуск, зупинка, реверсування і зміна частоти обертання електроприводу пов’язані з необхідністю переключення у ланцюгах живлення і керування електродвигуна. У найпростішому випадку ці

More

Схеми релейно-контакторного керування електродвигунами

Розглянемо схему керування пуском трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором за допомогою нереверсивного контакту Л (рис.3.3.2). При натисканні кнопки “Пуск” замикається ланцюг

More

Слідкуючий електропривід

Слідкуючим електроприводом називають електричну систему автоматичного відтворення кутових зміщень за допомогою силового виконавчого механізму. Слідкуючий електропривід – це замкнута система з жорстким

More

Електропривід змінного струму з частотним керуванням

Для підтримки на високому рівні енергетичних показників і перевантажувальної здатності регульованих двигунів необхідно одночасно зі зміною частоти струму f1 змінювати напругу, яка

More

Електропривід із програмним керуванням

Програма керування яким-небудь процесом містить інформацію про послідовність і характер дій, що повинні бути виконані виконавчими органами виробничого механізму. Найбільш досконалий вид

More