Індукційні ВП

Індукційні ВП відносяться до генераторних перетворювачів. Для перетворення механічного переміщення в електричний сигнал в таких перетворювачах використовують явища електромагнітної індукції – наведення ЕПС в електричному контурі, що пов’язано зі зміною магнітного потоку. Наведення ЕПС відбувається незалежно від причин зміни магнітного потоку: чи переміщується обмотка в постійному магнітному полі, чи змінюється магнітне поле при нерухомій обмотці.

В котушці індукується ЕПС, яка дорівнює

image002

де e – миттєве значення ЕПС; w – число витків котушки.

Індукційні перетворювачі можна розділити на дві групи. В перетворювачах першої групи магнітний опір на шляху постійного магніту залишається незмінним, а індукційна ЕПС наводиться завдяки лінійним (рис. 2.3.12, а) або кутовим (рис. 2.3.12, б) переміщенням котушки в зазорі. В перетворювачах другої групи постійний магніт і котушка нерухомі, а ЕПС наводиться магнітним потоком за рахунок зміни розміру повітряного зазору.

image004

Як випливає з виразу (2.3.35), щоб збільшити чутливість перетворювача, необхідно збільшити число витків котушки, але при цьому необхідно враховувати, що при постійному зазорі збільшення витків котушки призводить до росту її опору. Збільшення зазору викликає падіння значення індукції В. Тому при конструюванні давачів вибирають оптимальні параметри перетворювачів з врахуванням опору навантаження.

Лінійна залежність ЕПС від переміщення котушки в зазорі зберігається до тої пори, поки вона переміщується в межах рівномірного магнітного потоку.

Індукційні перетворювачі, що являють собою невеликі генератори постійного струму, використовують в пристроях для вимірювання швидкості обертання валів, лінійних і кутових вібрацій. Оскільки вихідна напруга індукційних перетворювачів пропорційна швидкості вібрацій рухомої частини, то для отримання напруження, пропорційного амплітуді вібрацій або прискоренню, вихідну напругу необхідно піддати інтегруванню або дифереціюванню.

Васюра А.С. – книга “Елементи та пристрої систем управління автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *