Фізичні основи ефекту Холла і ефекту магнітоопору

Ефект Холла – це фізичне явище, яке полягає в наступному. Розглянемо пластинку (рис 2.4.1) з провідникового матеріалу, вздовж якої проходить струм І. Якщо перпендикулярно площині пластини і напрямку струму діє магнітне поле напруженістю Н, то в пластині виникає ЕРС., пропорційна і струму, і напруженості магнітного поля: Е=kІН, де k=kх/d – коефіцієнт, який залежить від матеріалу […]

Матеріали для давачів Холла і давачів магнітоопору

Використання давачів Холла для цілей автоматичного вимірювання буде раціональним лише в тому випадку, якщо вони мають достатньо високу чутливість і мало підпадають під вплив температури. Чутливість давача залежить від вихідної ЕРС., тобто від постійної Холла, яка, в свою чергу, визначається рухомістю носіїв струму. В провідниках носіями струму є електрони. При звичайних температурах електрони знаходяться в […]

Використання давачів Холла і давачів магнітоопору

В основному давачі Холла і давачі магнітоопору використовуються для вимірювання магнітних полів. Вони використовуються в дуже широкому діапазоні напруженості магнітного поля: від 1 до 109А/м. З їх допомогою можна визначати криві намагнічування магнітних матеріалів, розподілення магнітних полів в електричних машинах і електромагнітних пристроях. При вимірюваннях в сильних магнітних полях (Н> 107 А/м) ЕРС. Холла складає […]