Трансформаторна система дистанційної передачі кута на обертових трансформаторах

Обертові трансформатори, аналогічно сельсинам, можна використовувати в трансформаторній системі дистанційної передачі кута. На рис.2.6 показана принципова схема такої передачі. В якості датчика Д і приймача /7 застосовані обертові трансформатори СКОТ. При подачі напруги U1 на обмотку збудження w у ОТ – давачі виникає пульсуючий магнітний потік Ф1. Становище обмоток ротора ОТ-давача залежить від кута aД – повороту ротора щодо осі обмотки w. Магнітний потік Ф1, зчіплюючись з обмотками ротора w2 і w3 з ОТ-давача, індукціює в них ЕРС:

E2 = E2max.sin a, (2.22)

E3 = E3max cos a,

image003

Рис.2.6. Трансформаторна система дистанційної передачі на СКОТ

Під дією цих ЕРС у ланцюзі синхронізації системи виникають струми, що, проходячи по обмоткам ротора w2 і w3 ОТ-приймача, створюють пульсуючий магнітний потік ФП. Просторове становище вектора ФП визначається кутом повороту ротора ОТ-давача, тобто при повороті ротора ОТ-давача на кут aД , вектор потоку ФП повертається на такий же кут. Зчіплюючись з обмоткою статора wК.П, потік ФП індукціює в ній ЕРС ЕВИХ, величина якої залежить від кута розбіжності системи q = aД-aП . У іншому робота обертових трансформаторів в аналізованій системі аналогічна роботі сельсинів .

На виході ОТ-приймача створюється напруга UВИХ » ЕВИХ , що подається на вхід підсилювача потужності У. Після підсилення напруга надходить на обмотку керування ОУ виконавчого двигуна ИМ. . Обертання ротора цього двигуна через редуктор Р передається регулюючому органу РО робітника механізму і ротору ОТ-приймача. Після повороту ротора ОТ-приймача на заданий кут система приходить в узгоджений стан, при якому напруга на виході ОТ-приймача UВИХ » 0. Це пояснюється тим, що після повороту ротора ОТ-приймача на заданий кут вектор потоку ФП надається практично перпендикулярним осі обмотки ротора wК.П і не створює у ній ЕРС (UВИХ » 0).

У деяких випадках трансформаторна система виконується таким чином, що в ланцюг синхронізації включають обмотки ротора ОТ-давача й обмотки статора ОТ-приймача.

Найважливіший показник роботи системи дистанційної передачі кута – точність відпрацьованості кута, заданого на давачі. Точність системи буде вищою, тоді коли буде меншою похибка застосованих у ній обертових трансформаторів. Крім того, для підвищення точності системи необхідно здійснити узгодження вихідного опору обмоток ротора ОТ-давача з вхідним опором відповідних обмоток ОТ-приймача.

Показником точності системи дистанційної передачі кута є похибка проходження, що являє собою різницю кутових становищ системи. У залежності від похибки проходження трансформаторні системи з обертовими трансформаторами діляться на 11 класів точності: +01; +02; +03; +05; +1; +2; .+3; +5; +10; +20; +30 хв.

На відміну від трансформаторної системи на сельсинах система на ОТ забезпечує більш високу точність, що пояснюється більш високою точністю обертових трансформаторів у порівнянні із сельсинами. Проте потужність на виході ОТ-приймача менше потужності на виході сельсина-приймача. Тому для трансформаторних систем на ОТ потрібні підсилювачі потужності з більш високим коефіцієнтом підсилення.

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики” частина 2

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *