Робочі характеристики трифазних асинхронних двигунів

На рис. 1.1.25 представлені робочі характеристики асинхронного двигуна.

image002Характеристика двигуна n2=f2) являє собою криву, слабо нахилену до вісі абсцис. Пояснюється це тим, що навіть при номінальному навантаженні, як правило, не перевищує 1image0048%. Робота двигуна при невеликому ковзанні досить економічна, так як електричні втрати в роторі пропорційні ковзанню [див. (1.1.40)].

Корисна потужність двигуна

image006, (1.1.52)

де image008 – кутова швидкість ротора; М2 – корисний момент на валу двигуна, Н·м.

Залежність М2=f(P2) криволінійна, так як з ростом навантаження Р2 частота обертання n2 дещо зменшується.

Залежність струму I1=f2) являє собою характеристику, близьку до прямої. Це свідчить про те, що з підвищенням навантаження струм І1 збільшується практично пропорційно корисній потужності. Ця залежність виходить не з початку координат, так як двигун в режимі холостого ходу 2=0) використовує з мережі струм холостого ходу І0, величина якого у асинхронних двигунів більша, ніж у трансформаторів. Останнє пояснюється наявністю механічних втрат і повітряного проміжку на шляху магнітного потоку двигуна. Струм холостого ходу в асинхронних двигунах може досягати 20image00930% від номінального струму І1ном. В деяких спеціальних двигунах малої потужності він може досягати і великих значень.

Залежність cosφ1=f(P2) показує: при малих навантаженнях φ1 має низькі значення (0,2image0100,3). З збільшенням навантаження коефіцієнт потужності збільшується, досягаючи максимума (0,75image0110,85) при навантаженні, близькому до номінального. Останнє пояснюється тим, що при будь-якому навантаженні двигуна, включаючи режим холостого ходу, двигун використовує з мережі намагнічуючий (реактивний) струм приблизно однакової величини. Тому в режимі холостого ходу і при невеликих навантаженнях використовуючий з мережі струм її має значну реактивну складову, що і являється причиною низького значення cosφ1. З підвищенням навантаження збільшується активна складова струму І1, і коефіцієнт потужності підвищується.

При перевантаженнях, що відповідають малим частотам обертання (великому ковзанню), cosφ1 зменшується, що пояснюється збільшенням індуктивного опору обмотки ротора (x2s=x2s) при збільшенні ковзання.

У трифазних двигунів малої потужності (від 50 до 600 Вт) номінальне значення коефіцієнта потужності складає 0,62image0120,85.

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики” частина 2

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *