Пуск однофазного асинхронного двигуна

Для створення пускового момента в однофазному асинхронному двигуні необхідно, щоб обмотка статора створювала обертове магнітне поле, яке можна отримати, якщо на статорі двигуна крім головної (робочої) обмотки А, що займає 2/3 пазів сердечника, в решта 1/3 пазів розташувати допоміжну (пускову) обмотку В. При цьому вісі обмоток повинні бути зміщені в просторі відносно один від одного на кут 90 ел.град (рис.2.4),

image002

Рис 2.4. Обмотка статора в асинхронному однофазному двигуні

а струми image004 в обмотках повинні бути здвинуті по фазі відносно один від одного. Так як обидві обмотки ввімкненні в однофазну мережу паралельно, то для отримання фазового здвигу між струмами image005 в коло допоміжної (пускової) обмотки В вмикають фазозміщуючий елемент ФЕ, в якості якого використовують активний опір (резистор), індуктивність (дросель) або ємність (конденсатор).

Після того як ротор двигуна розженеться до частоти обертання, близької до встановленої, пускову обмотку В відключають. Таким чином, під час пуска двигун працює як двохфазний, а по закінченню пуска – як однофазний.

Для отримання кругового обертового магнітного поля в двигуні з використанням двох обмоток на статорі, вісі яких зміщені в просторі відносно один від одного на кут 90 ел.град, необхідно, щоб МРС обмоток були рівні (FA=FB), а струми в обмотках здвинуті по фазі відносно один від одного на кут Y=900. Кругове поле характеризується тим, що просторовий вектор image007магнітного потоку цього поля обертається рівномірно (n1=const) і його значення в будь-який момент часу постійне Ф=const (рис.2.5, а).

image009

Рис 2.5. Просторовий вектор магнітного потоку

Таке поле забезпечує отримання найбільшого пускового моменту Мп, так як воно не має зворотної складової.

При частковому порушенні якої-небудь умови, наприклад, FA¹FB, або коли струми ІА і ІВ здвинуті по фазі на кут y¹900, обмотки статора створюють обертове еліптичне поле (рис. 2.5, б).

Просторовий вектор магнітного потоку цього поля обертається нерівномірно (n1=var) і в різних просторових положеннях – неоднаковий (Ф=var). Еліптичне обертове поле складається з двох нерівних за величиною кругових полів, що обертаються в різні сторони: прямого (більшого) і зворотного (меншого). Зворотне обертове поле створює гальмівний момент і погіршує властивості однофазного двигуна.

Якщо, наприклад, МРС FB=0 або струми ІА і ІВ співпадають по фазі (y=0), то магнітне поле статора стає пульсуючим, у якого пряма і зворотна складові однакові.

В таких умовах двигун не створює пускового моменту.

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики” частина 2

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *