Електромеханічна постійна часу асинхронних виконавчих двигунів

Електромехенічна постійна часу асинхронних виконавчих двигунів може бути визначена аналогічно електромеханічній постійній часу (с) виконавчих двигунів постійного струму:

Тмех = JW0 / Mпуск. (3.5)

У випадку прямолінійної механічної характеристики Тмех рівна часу розгону ротора двигуна в режимі холостого ходу від W = 0 до W = 0,633 W0.

У асинхронних виконавчих двигунів механічні характеристики нелінійні (див. рис. 3.6). В усьому діапазоні частот обертання від n = 0 до n = n0 крива обертового моменту двигуна m = f(n) лежить вище прямої, проведеної через точки mпуск (n=0) і n0(m=0) (на рис. 3.6 штрихові прямі). Це значить, що реальна Тмех двигуна буде менша, ніж Тмех, визначена за виразом (3.5). Але різниця ця невелика. Слід мати на увазі також, що Тмех [див. (3.5)] визначена без урахування часу протікання електромагнітних процесів.

На величину Тмех крім вказаних вище факторів впливає також частота живлячої мережі f1 і кількість пар полюсів р, які визначають частоту обертання при ідеальному холостому ході:

n1 = 60 f1 / p .

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики” частина 2

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *