Асинхронний виконавчий двигун з короткозамкненим ротором, що має обмотку у вигляді білчиної клітки

В схемах автоматики, механізм, що приводиться в обертання, володіє значним моментом інерції і швидкодія системи не грає важливої ролі, не має необхідності в малоінерційних виконавчих двигунах. В цих системах з успіхом використовується асинхронні виконавчі двигуни з короткозамкненим ротором (рис. 3.9, а). Постійна часу цих двигунів складає 0,2 ¸ 1,5 с.

Рис.3.9. Асинхронний виконавчий двигун наскрізної конструкції

image002

На відміну від двигуна з порожнистим немагнітним ротором двигун з короткозамкненим ротором має невеликий повітряний проміжок (0,03 ¸ 0,15 мм), який сприяє збільшенню обертового моменту, зменшенню намагнічуючого струму, а тому, підвищенню cosj і зниженню втрат в двигуні.

В останній час для отримання малого повітряного проміжку почали випускатися двигуни “наскрізної” конструкції (рис. 3.9). У цих двигунів внутрішній діаметр статора рівний зовнішньому діаметру підшипників. Останнє дозволяє здійснювати кінцеву обробку внутрішньої поверхні статора і отворів під підшипники після збірки двигуна з одного встановлення. При відповідній якісній обробці циліндричних поверхонь ротора двигун наскрізної конструкції надійно праціює навіть при односторонньому повітряному проміжку в 0,03 ¸ 0,05 мм.

Щоб зменшити момент інерції ротора, його роблять малого діаметру D2, а необхідну потужність отримують за рахунок збільшення довжини L2. Як правило, L2/D2=2¸3.

Збільшений за рахунок малого повітряного проміжку обертовий момент М і малий діаметр ротора дозволяють отримати двигуни з хорошою швидкодією – з електромеханічною постійною часу ТмехºJ/M, приблизно рівною постійній часу двигунів з порожнистим немагнітним ротором.

Механічні і регулюючі характеристики виконавчих двигунів з короткозамкненим ротором аналогічні характеристикам двигунів з порожнистим немагнітним ротором. Але напруга рушення у них дещо більша, так як на феромагнітний ротор (на відміну від немагнітного) діють сили радіального притягання, які через нерівномірний повітряний проміжок (що завжди має місце на практиці) притягують ротор до статора і тим самим додатково навантажують підшипники.

В схемах промислової автоматики велике розповсюдження отримав асинхронний двигун з вбудованим редуктором типу РДМ – 0,9. Статор цього двигуна, що набирається з листів електротехнічної сталі, має вісім зубців, на кожному з яких розташовують по одній котушці. Чотири котушки (через одну) складають обмотку збудження, а інші чотири котушки – обмотку керування. Обидві обмотки розраховані на 127 В. Послідовно з обмоткою збудження вмикають конденсатор ємністю 1 мкФ. Ротор двигуна короткозамкнений. Частота обертання ротора при частоті f1=50Гц рівна 1200 об/хв.

В двигун РДМ-09 вбудований редуктор з передаточним відношенням, що відповідає одному з восьми варіантів (табл. 3.1).

image004

Рис.3.10. Виконавчий двигун РДМ-09

Потужність, що використовується двигуном, 14 В×А, маса 950 г, головні розміри вказані на рис.3.10.

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики” частина 2

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *