Дослідження трифазної асинхронної машини з короткозамкненим ротором.

Мета: Дослідження трифазної асинхронної машини з короткозамк...

Основні рівняння. Векторна діаграма асинхронного двигуна.

Напруга , прикладена до фази обмотки статора, врівноважуєтьс...

Пристрій асинхронного двигуна

Асинхронні машини в наш час являються найбільш розповсюджени...

Обмотка статора

Обмотки статорів машин змінного струму виготовляють розподіл...

Принцип утворення обертового магнітного поля

На статорі трифазної машини є три обмотки (фази), які зміщен...

Принцип дії асинхронного двигуна

Рис. 1.1.13. Модель трифазного асинхронного двигуна Розгляне...

Магнітні поля і ЕРС асинхронної машини.

Під дією підведеної до фаз обмотки статора напруги U1 в них ...

Схеми заміщення. Струм ротора.

Так як основні рівняння асинхронної машини аналогічні рівнян...

Головні енергетичні відношення. Енергетична діаграма.

Представимо обертове магнітне поле асинхронного двигуна у ви...

Електромагнітний момент асинхронного двигуна. Механічні характеристики.

Підставивши у вираз (1.1.44) значення струму I2’ з (1.1.33),...

Статична стійкість роботи асинхронного двигуна

На рис.1.1.24 представлені механічна характеристика асинхрон...

Робочі характеристики трифазних асинхронних двигунів

На рис. 1.1.25 представлені робочі характеристики асинхронно...

Регулювання частоти обертання

Частота обертання ротора асинхронного двигуна визначається в...

Принцип дії однофазного асинхронного двигуна

Однофазні асинхронні двигуни – це звичайні двигуни невеликої...

Пуск однофазного асинхронного двигуна

Для створення пускового момента в однофазному асинхронному д...

Порівняння властивостей фазозміщуючих елементів

На рис. 2.6. зображені схема ввімкнення і векторна діаграма ...

Асинхронні конденсаторні двигуни

Асинхронний конденсаторний двигун має на статорі двохфазну о...

Однофазний асинхронний двигун з екранованими полюсами

Однофазний асинхронний двигун з екранованими полюсами (рис. ...

Використання трифазного асинхронного двигуна для роботи від однофазної мережі

Трифазні асинхронні двигуни можуть бути використані для робо...

Двигуни з ротором, що котиться

При необхідності отримати невеликі частоти обертання (без ме...

Асинхронні двигуни, теорія

В наш час в якості виконавчих двигунів змінного струму викор...

Самохід і шляхи його усунення

Двигун має самохід, якщо його ротор обертається при відсутно...

Пристрій асинхронного виконавчого двигуна з порожнистим немагнітним ротором

Двигуни з порожнистим немагнітним ротором в наш час являютьс...

Характеристики асинхронного виконавчого двигуна з порожнистим немагнітним ротором

Про робочі властивості асинхронних виконавчих двигунів з пор...

Асинхронний виконавчий двигун з короткозамкненим ротором, що має обмотку у вигляді білчиної клітки

В схемах автоматики, механізм, що приводиться в обертання, в...

Асинхронні тахогенератори

В схемах автоматики асинхронні тахогенератори виконують такі...

Асинхронний виконавчий двигун з порожнистим феромагнітним ротором

Поряд з двигунами, що мають порожнисті немагнітні і короткоз...

Електромеханічна постійна часу асинхронних виконавчих двигунів

Електромехенічна постійна часу асинхронних виконавчих двигун...

Призначення та будова обертових трансформаторів

Обертові (поворотні) трансформатори (ОТ) призначені для одер...

Синусно-косинусний обертовий трансформатор

Синусно-косинусний обертовий трансформатор у синусному режим...

Лінійний обертовий трансформатор

Залежність вихідної напруги U2 лінійного обертового трансфор...

Трансформаторна система дистанційної передачі кута на обертових трансформаторах

Обертові трансформатори, аналогічно сельсинам, можна викорис...