Асинхронні машини

Дослідження трифазної асинхронної машини з короткозамкненим ротором.

Мета: Дослідження трифазної асинхронної машини з короткозамкненим ротором. 1. Зняття механічної характеристики машини в руховому та генераторному режимах. 2. Зняття робочих характеристик

More

Обмотка статора

Обмотки статорів машин змінного струму виготовляють розподіленими. Розподілена обмотка складається з секцій, які можуть бути одновитковими або, як правило, багатовитковими. Секції виготовляють

More

Використання трифазного асинхронного двигуна для роботи від однофазної мережі

Трифазні асинхронні двигуни можуть бути використані для роботи від однофазної мережі. На рис. 2.17 і 2.18 представлені найбільш розповсюджені схеми ввімкнення трифазних

More

Асинхронні двигуни, теорія

В наш час в якості виконавчих двигунів змінного струму використовують переважно асинхронні двигуни. Рис.3.1. Схема асинхронного виконавчого двигуна За конструкцією асинхронні виконавчі

More

Пристрій асинхронного виконавчого двигуна з порожнистим немагнітним ротором

Двигуни з порожнистим немагнітним ротором в наш час являються досить розповсюдженими виконавчими двигунами змінного струму. Головна перевага їх – малоінерційність, що досягається

More

Характеристики асинхронного виконавчого двигуна з порожнистим немагнітним ротором

Про робочі властивості асинхронних виконавчих двигунів з порожнистим ротором прийнято судити по їх характеристикам, головними з яких являються: 1. Механічні характеристики –

More

Асинхронний виконавчий двигун з короткозамкненим ротором, що має обмотку у вигляді білчиної клітки

В схемах автоматики, механізм, що приводиться в обертання, володіє значним моментом інерції і швидкодія системи не грає важливої ролі, не має необхідності

More

Асинхронний виконавчий двигун з порожнистим феромагнітним ротором

Поряд з двигунами, що мають порожнисті немагнітні і короткозамкнені ротори, в якості виконавчих, а також силових двигунів використовуються асинхронні двигуни з порожнистими

More
Default thumbnail

Електромеханічна постійна часу асинхронних виконавчих двигунів

Електромехенічна постійна часу асинхронних виконавчих двигунів може бути визначена аналогічно електромеханічній постійній часу (с) виконавчих двигунів постійного струму: Тмех = JW0 /

More

Трансформаторна система дистанційної передачі кута на обертових трансформаторах

Обертові трансформатори, аналогічно сельсинам, можна використовувати в трансформаторній системі дистанційної передачі кута. На рис.2.6 показана принципова схема такої передачі. В якості датчика

More