Параметри і характеристики операційних підсилювачів

Коефіцієнт підсилення за напругою:

Розрізняють коефіцієнт підсилення для ОП з одним входом Ку = Кпідс = U(t)/e(t) для лінійної характеристики ОП, де U(t) – вих, e(t) – вх.

для диференційних ОП – Ку = відношення зміни вих. Напруги до зміни диф. напруги на інверсному та не інверсному виходах ОП.

Статичний коефіцієнт підсилення:

Ку0 – коефіцієнт підсилення на нульовій частоті.

Динамічний коефіцієнт підсилення:

Ку (р) на частотах ≠ 0

В ОП від’ємний зв’язок сприяє стабілізації коефіцієнту підсилення.

Вхідний опір ОП

Rвх(rвх), розрізняють:

Rвх для ОП з одним входом Rвх = Uвх/iвх = e/iвх

Rвх для дифір. ОП, яке ділиться на складові:

1. Rвх диф = ед/Δівх – відношення напруги між входами до зміни вхідного струму, тобто це опір з боку одного з входів в той час як інший вхід – заземлений.

Rвх – вхідний опір широфазного сигналу. Rвх сф. = есф/Δівх – відношення приросту вхідної напруги, до зміни вхідного струму. Δівх­ – визначаеться як середне арифметичне інверсного та ненів. входів. Ідеальний ОП повинен мати Rвх – мах. ОП із зворотнім зв’язком = вхідному опору ланцюга зворотного зв’язку.

Вихідний опір ОП Rвих

ОП для навантаження, яке підключається до виходу, являє собою генератор напруги. Внутрішній опір цього генератора еквівалентний внутрішньому опору вихідного опору ОП. Ідеально Rвих = 0.

Вих. опір інтегрального ОП складає сотні Ом, але від’ємний зв’язок зменшує цей опір в (1+Ку*β) – разів, β – коефіцієнт зворотного зв’язку. Це дозволяє забезпечити малі методичні похибки при побудові каскадних схем.

Напруга змішення ОП

Змішення шума оцінюють напругою, яку необхідно прикласти до одного із входів ОП, щоб напруга на виході = 0.

Очевидно причиною зміщення постійної складової вхідн. Каскаду ОП є різниця напруги база-емітер вхідних транзисторів і проход. вхідних струмів через опір джерела сигналу і ланцюга зворотного зв’язку.

Вхідний опір ОП.

Струми у вхідних ланцюгах ОП обумовлені базовими струмами змішення вхідн. біполярних транзисторів (50мА-%50мкА).

Дрейф нуля.

В процесі роботи напруга на виході ОП може самостійно змінюватися при постійній вхідній напрузі. Дрейф”0” містить складову, яка повільно змінюється і складову, яка містить випадкові високочастотні сигнали. Ці шуми можна відобразити, вони не такі шкідливі. Одним з проявів температурного дрейфу є дрейф програвання ОП.

Частотні характеристики ОП

Зміна коеф. Підсилення від частоти характеризується:

– коефіцієнтом підсилення на частотах f=0 та f=1кГц

– зміною частоти f одиничного підсилення, тобто такі частоти на якій Ку = 1 без наявності звор. звьязку (f = 0.5-30МГц). Частотні х-ки розглядають , побудувавши АЧХ.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *