Конденсатори

Електричні конденсатори призначені для створення на ділянці електричного кола певної ємності. Конденсатори, ємність яких не залежить від величини прикладеної напруги, називають лінійними. Конденсатори розрізняють за наступними ознаками: характером зміни ємності, способом захисту від зовнішніх впливаючих факторів, призначенням, способом монтажа та видом діелектрика.

За характером зміни ємності вони поділяються на конденсатори постійної ємності, підстроювальні та змінної ємності.

За способом захисту від зовнішніх впливаючих факторів розрізняють конденсатори незахищені, захищені, неізольовані з покриттям або без покриття, ізольовані, герметизовані за допомогою керамічних або металевих корпусів або скляних колб.

За призначенням конденсатори поділяють на конденсатори загального призначення та спеціальні.

За видом діелектрика конденсатори ділять на групи: з органічним, неорганічним, окисним та газоподібним діелектриком.

Основним параметром будь-якого конденсатора є його номінальна ємність – значення ємності конденсатора передбачене технічними умовами на даний елемент. Номінальні значення ємностей стандартизовані. Для ємностей встановлено 7 рядів: Е3, Е6, Е12, Е24, Е48, Е192.

В умовному позначенні номінальну ємність вказують у вигляді конкретного значення, вираженого у пікофарадах (пФ) або мікрофарадах (мФ). Фактичне значення ємності може відрізнятись від номінального на величину відхилення, що допускається у відсотках.

Окрім ємності, конденсатори характеризуються ще рядом параметрів:

Температурний коефіцієнт ємності (ТКЄ) використовується для характеристики конденсаторів з лінійною залежністю ємності від температури. Він визначає відносну зміну ємності від температури при зміні її на 1°С. Значення ТКЄ керамічних, слюдяних та полістірольних конденсаторів наведені у довідниковій літературі. Для конденсаторів з іншими видами діелектрика ТКЄ не нормується. Для деяких типів конденсаторів може бути від’ємною величиною.

Номінальна напруга позначена на конденсаторі (або вказана у документації) – максимальна робоча напруга, при якій він може працювати в заданих умовах у термін строку служби із збереженням параметрів у допустимих межах.

Напруга, при якій на протязі 1-5 с виникає пробій, називається пробивною. Максимальну робочу напругу обирають у 3-10 разів меншою за пробивну.

Тангенс кута діелектричних втрат характеризує втрати енергії у конденсаторі. Значення тангенса кута втрат у керамічних високочастотних, слюдяних, полістірольних та фторопластових конденсаторів знаходяться у межах (10…15)´10-4, полікарбонатних (15…25)´10-4, керамічних низькочастотних 0,035, окисних 5…35%, поліетилентерефталових 0,01…0,012.

Велина, зворотня до тангенсу кута втрат, називаються добротністю конденсатора. Добротність конденсатора визначає відношення реактивної потужності до потужності втрат та для дійсного значення напруги U дорівнює: clip_image002, де w – кутова частота, Rіз – опір ізоляції.

Частотний діапазон конденсатора – діапазон частот, при яких працюватиме конденсатор, обмежений внаслідок власної його індуктивності.

В залежності від матеріалу діелектрика відрізняють керамічні, слюдяні, скляні та склокерамічні, паперові, плівкові та електролітичні конденсатори.

У електролітичних конденсаторах у якості діелектрика використовують тонкий шар оксиду металу, що нанесений на метал шляхом електролізу. Завдяки відносно малій товщині та великій діелектричній проникності шару вдається отримати великі ємності при відносно малих розмірах конденсатора. Особливістю цих конденсаторів є необхідність суворого дотримання полярності при вмиканні.

Маркування конденсаторів

Умовне позначення конденсаторів може бути скороченим та повним. Скорочене умовне позначення складається з наступних елементів: перший елемент позначення – літера або сполучення літер, що визначають конденсатор (К – конденсатор постійної ємності, КТ – підстроювальний конденсатор, КП – конденсатор змінної ємності, КС – конденсаторні зборки); другий елемент позначення – число, що вказує на вид діелектрика, що використовується; третій елемент позначення – порядковий номер розробки конкретного типу.

Вливайтесь в общение

1 комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *