Закон Кулона

Французьким вченим Кулоном експериментально було встановлено основний закон взаємодії нерухомих точкових електричних зарядів.

Точковим називається заряяд, який зосереджений натілі, лінійні розміри якого порівнянно з відстанню до інших заряджених тіл, з якими він взаємодіє.

clip_image002

Два точкових заряди q1 i q2, що знаходяться в даному середовищі на відстані r один від одного, взаємодіють з силою F, що прямопропорційна добутку цих зарядів і оберенено пропорційна квадрату відстані між ними:

clip_image004.

k – коефіцієнт пропорційності, який залежить від вибору системи одиниць і середовища: clip_image006.

ε0 – електрична стала або діелектрична проникність вакууму, ε0 = 8,85·10-12 Ф/м.

ε – діелектрична проникність середовища, яка показує в скільки разів сила взаємодії зарядів в даному середовищі менша, ніж у вакуумі.

З врахуванням k запишемо: clip_image008. Сили взаємодії між електричними зарядами, що описуються законом Кулона наз. кулонівськими силами.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *