Електродинаміка

Default thumbnail

Закон Гауса

Цей закон отриман експериментально та встановлює зв’язок між векторним полем Е та величиною заряду, що його породжує. Він формулюється так. Розглянемо деякий

More
Default thumbnail

Закон Кулона

Французьким вченим Кулоном експериментально було встановлено основний закон взаємодії нерухомих точкових електричних зарядів.

More