Трете рівняння Максвела

divD = ρ (1) Згідно (1) розходження електричної індукції рів...

Закон Гауса

Цей закон отриман експериментально та встановлює зв’язок між...

Ротор векторного поля

Ротором векторного поля Називають вектор...

Вектори поляризованості Р, електричної індукції D і напруженості електричного поля Е

Вектором напруженості електричного поля Е називають силу, що...

Закон Кулона

Французьким вченим Кулоном експериментально було встановлено...

Робота і потужність струму

При переміщенні зарядів по замкненому колу кулонівські і сто...

Перше і друге матеріальні рівняння середовища

В електродинаміці при описанні явищ у діелектрику прийнято в...