Основні характеристики способів ЦМЗ

Способи ЦМЗ можуть бути описані рядом характеристик, які дозволяють провести орієнтовну оцінку технічних параметрів системи цифрового запису, основаного на використанні відповідного способу.

Основні характеристики способів ЦМЗ: характер перемагнічування носія (ПН, БПН, ПН-БПН); тип сигналів струму запису, які використовуються [потенціальні (П), імпульсні (І), імпульсно-потенціальні (ІП)]; тип носія сигналу, що використовується [постійний (ПН), імпульсний (ІН), гармонічний (ГН)]; вид модуляції несучого сигналу [амплітудна і амплітудно-імпульсна (АМ і АІМ), частотна (ЧМ), фазова (ФМ), фазово-імпульсна (ФІМ), широтно-імпульсна (ШІМ) і періодна (ПМ)]. Можуть використовуватись також і деякі інші види модуляції, наприклад, часові (ЧаМ), часово-імпульсна (ЧаІМ) і частотно-імпульсна (ЧІМ) модуляції. Останній вид модуляції в цифровому запису практично не використовується. Характеристикою способу ЦМЗ за видом модуляції, яка використовується, є також застосування простої двійкової (ДМ), групової (ГМ) або модифікованої групової (МГМ) модуляції. Крім цього, в якості характеристик способу ЦМЗ можна використовувати: кількість позицій сигналу, яку повинен розрізняти пристрій відтворення системи ЦМЗ і ступінь самосинхронізації, якій оцінюється коефіцієнтом самосинхронізації

kсc = Tmin/Tmax = fmin/fmax; (2.2.4)

де Tmin і Tmax – відповідно мінімальний і максимальний інтервал проходження сигналів, які використовуються в відтворювальному пристрої для управління синхроканалом; fmin і fmax – відповідно мінімальна і максимальна основні (перші) частотні складові в спектрі “випрямлених” сигналів відтворення, тобто сигналів, які можуть бути застосовані для управління каналом синхронізації.

Найважливішою характеристикою способів ЦМЗ є вікно детектування Tд, що визначає в ідеальному каналі ЦМЗ допуск на зміщення моментів відновлення відтворюваних сигналів, які виникають в результаті взаємодії сусідніх сигналів, записаних на носій.

Може виявитись корисним також введення характеристики, яка дозволяє порівнювати інформаційне завантаження (інформативність) цифрових сигналів. Інформативність сигналу краще оцінювати кількістю біт, які приходяться на елементарний цифровий сигнал, тобто на 2 перепади струму запису або на мінімальний період проходження цифрових сигналів струму. Із двійкових сигналів максимальну інформативність мають сигнали БПНМ (БПН). Для цих сигналів інформативність дорівнює 2 біт/період. Для сигналів, які відповідають способу ЧМ (ФМ), інформативність сигналів дорівнює 1 біт/період.

Васюра А.С. – книга “Електромагнітні елементи цифрової техніки”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *