Інтегральні магнітні елементи запам’ятовувальних пристроїв

Мiкромiнiатюризацiя – це напрямок технічного прогресу, який має на меті зменшення розмірів, маси апаратури, одночасного зниження її енергоспоживання, збільшення надійності і технологічності, зокрема полегшення автоматизації її виробництва. Необхідність мікромініатюризації викликана тим, що досить складні функції, якi реалізує сучасна апаратура, при звичайному виконанні її елементів і вузлів з них або не можуть бути практично реалізовані, або реалізуються при досить низьких значеннях перерахованих показників. Поставлені задачі досягаються зменшенням розмірів елементів (деталей), збільшенням щільності їх монтажу, зменшенням числа i розмірів мiжвузлових з’єднань, прийняттям нових конструктивно-технологiчних рішень, якi дозволяють зменшити кількість елементів, необхідних для побудови апаратури, зробити їх багатофункціональними в тих самих або менших фізичних об’ємах або отримати пристрої, еквівалентні звичайним тільки за функціями, які вони виконують. В електроніці рішення цих задач вимагало пошуків нових принципів і призвело до виникнення нової її області – мікроелектроніки, яка успішно розвиває мiкромiнiатюризацiю за такими основними напрямками: мiкромодульне конструювання, плiвочнi мікросхеми та інтегральні схеми (тверді схеми та молекулярна електроніка).

Електромагнітна техніка також розвивається в цьому напрямку, i вже можна говорити про виникнення мiкромагнетонiки, яка займається мiкромiнiатюризацiєю електромагнітних пристроїв за допомогою конструктивних методів (наприклад, більш раціонального компонування елементів менших розмірів); схемних методів (наприклад, оптимізації схем і багатофункціональних елементів, зокрема, за рахунок використання сердь більш складних форм); нових принципів дії (наприклад, обробки інформації на доменному i молекулярному рівнях); нових фізичних явищ; покращення якості магнітних матеріалів; інтегральної (групової) технології (наприклад, методу напилення через трафарет тонких магнітних плівок, лазерної обробки феритових пластин з метою отримання отворів малих діаметрів, групового травлення для використання кільцевих пермалоєвих осердь) i ін.

З багатьох магнітних інтегральних елементів і пристроїв (трансфлюксорiв, біаксiв, запам’ятовувальних пристроїв на багатоотвiрних шарових феритових пластинах, пристроїв на тонких плоских і циліндричних магнітних плівках, бездiодних магнітних пристроїв на розгалужених осердях, тонкоплiвкових елементів з плоскими магнітними доменами у вузьких каналах, елементів на циліндричних магнітних доменах i інших) розглянемо елементи на розгалужених магніто проводах та елементи на циліндричних магнітних доменах як приклади елементів, в яких реалізовані оригінальні магнітні явища.

Васюра А.С. – книга “Електромагнітні елементи цифрової техніки”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *