Цифровий магнітний запис на рухомий носій

Магнітний запис як спосіб реєстрації (запам’ятовування) отримав визнання і широке практичне застосування в 40-ві роки нашого сторіччя, насамперед, в області звукозапису. В цей самий час почалися інтенсивні роботи з використання магнітного запису у вимірювальній та обчислювальній техніці. В наш час апаратура магнітного запису в якості проміжних і кінцевих комірок вимірювальних пристроїв, систем і комплексів знаходить застосування в авіації, ракетобудуванні і космонавтиці, кораблебудуванні й океанології, у медицині і біології, геології, енергетиці та в інших областях науки і техніки, де проводяться експериментальні дослідження й обробка технічних виробів різноманітного призначення. Широке розповсюдження магнітний запис знаходить в автоматизованих системах керування, радіомовленні, телебаченні і техніці зв’язку. Загальновідоме також його поширення в побутовій звуко- і відеозаписувальній апаратурі. По суті, необхідність у магнітних реєстраторах виникає скрізь, де проводяться дослідження і вимірювання.

Найважливішою сферою використання цифрового магнітного запису (ЦМЗ) є обчислювальна техніка, де магнітні реєструвальні пристрої використовуються, в основному, в якості зовнішніх накопичувачів ЕОМ. Таке широке застосування магнітний запис одержав завдяки своїм високим техніко-економічним показникам і, зокрема, таким властивостям, як відносна простота здійснення процесу запису і відтворення електричних сигналів, практично необмежений термін зберігання магнітограм, можливість процесів запису-відтворення і збереження при впливі високих і низьких температур, підвищеній вологості, вібрації й інших чинників зовнішнього середовища, що значно відрізняються від нормальних лабораторних умов. Однією з суттєвих переваг магнітного запису є можливість перезапису записаної інформації та багатократного використання носія.

Апаратура, яка використовує принцип магнітного запису, надійна в роботі, зручна в експлуатації, має добрі габаритно-масові показники, відносно невелике споживання енергії і відносно невисоку вартість. У перших зразках магнітної реєструвальної апаратури використовувалися принципи прямого запису й аналогового перетворення сигналів, які реєструються. Наприкінці 50-х і на початку 60-х рр. почалося використання цифрових методів. Переваги ЦМЗ: відсутність впливу тракту запису-відтворення на точність при достовірному відтворенні записаних сигналів, заміна процедури неперервного визначення параметрів сигналів на процедуру їх дискретного виявлення в процесі відтворення, зручність введення відтворюваних цифрових сигналів в ЕОМ.

Ці переваги, а також можливість побудови більшості електронних пристроїв, магнітних цифрових реєстраторів на надійних і економічних інтегральних мікросхемах обумовили широке використання ЦМЗ. Цифрові методи магнітного запису в інформаційно-вимірювальній техніці спочатку знайшли застосування при реєстрації відносно вузькосмужних сигналів.

В наш час вони все ширше використовуються при реєстрації широкосмужних сигналів, зокрема, при записі звукових сигналів і відеосигналів промислового і побутового телебачення. Використання ЦМЗ для реєстрації телевізійних відеосигналів – реальний шлях підвищення якості, надійності і терміну служби відеомагнітофонів.

Можна з великою впевненістю говорити про те, що найближчим часом процес впровадження й удосконалення ЦМЗ буде продовжуватися. Основними напрямками вдосконалення є розробка ефективних методів і засобів обробки та перетворення електричних сигналів, які відповідають специфіці магнітного запису; розробка високоякісних магнітних носіїв і головок, що забезпечують запис і відтворення сигналів із підвищеними щільністю і вірогідністю; розробка високостабільних і надійних механізмів транспортування магнітних носіїв.

У інформаційно-вимірювальній техніці найбільше застосування ЦМЗ одержав в області телевимірювань, де магнітні цифрові реєстратори широко використовуються при стендових і натурних випробовуваннях об’єктів машинобудування різноманітного роду.

Переваги магнітних реєстраторів інформації ставлять їх у наш час практично поза конкуренцією відносно інших типів реєстраторів при експлуатації в реальних умовах.

Найближчим часом монопольне становище магнітних реєстраторів можуть змінити, мабуть, лише так звані голографічні запам’ятовувальні пристрої і оптичні пристрої на основі використання променя лазера (неголографічні), експлуатаційні і вартісні характеристики яких у наш час поступаються відповідним характеристикам магнітних реєстраторів.

Васюра А.С. – книга “Електромагнітні елементи цифрової техніки”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *