Цифровий магнітний запис на рухомий носій

Магнітний запис як спосіб реєстрації (запам’ятовування) отри...

Структура системи цифрового магнітного запису

Збільшена структурна схема магнітної цифрової системи реєстр...

Основні характеристики систем ЦМЗ

Для оцінки ефективності магнітних цифрових систем і пристрої...

Магнітні носії в системах ЦМЗ

Широке розповсюдження систем ЦМЗ в інформаційно-вимірювальні...

Магнітні головки запису і відтворення

Магнітні головки запису і відтворення так само, як і магнітн...

Імпульсно потенціальні способи запису

До імпульсно-потенціальних (ІП) способів запису можуть бути ...

Потенціальні способи запису

На відміну від імпульсних способів запису цифрової інформаці...

Класифікація способів ЦМЗ

В основу класифікації способів ЦМЗ раціонально покласти суку...

Імпульсні способи запису

При використанні імпульсних способів ЦМЗ носій протягом такт...

Способи ЦМЗ з використанням групової модуляції

Принциповий шлях підвищення пропускної здатності в каналах п...

Основні характеристики способів ЦМЗ

Способи ЦМЗ можуть бути описані рядом характеристик, які доз...

Магнітні логічні елементи з розгалуженим магнiтопроводом

Прилади з розгалуженим магнiтопроводом відомі давно, однак с...

Тонкі магнітні плівки

Тонкi магнiтнi плiвки (ТМП) можуть бути використані як в ЗП,...

Магнітні інтегральні схеми на циліндричних магнітних доменах

Умови існування і статистичнi властивостi цилiндричних магнi...

Перспективи розвитку елементної бази доменних пристроїв

Використання доменної пам’яті в ПП великої ємності замість м...

Інтегральні магнітні елементи запам’ятовувальних пристроїв

Мiкромiнiатюризацiя – це напрямок технічного прогресу, який ...

Елементи пристроїв пам’яті на ЦМД

Завдяки високій стійкості розміру, форми і положення в пласт...

Принципи реалізації пристроїв пам’яті на вертикальних блохівських лініях

Пристрої пам’яті на ЦМД, розглянуті в 2.3.3-2.3.4, є п...