Комп’ютерні мережі, їх призначення і класифікація

Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою мереженого обладнання.

Комп’ютерна мережа забезпечує:

· Колективну обробку даних користувачами

· Обмін даними між користувачами

· Спільне використання програм

· Спільне використання периферії (принтерів, модемів та ін.).

Класифікація комп’ютерних мереж

– за географічною площею: глобальні, регіональні, корпоративні, локальні

– за сферою застосування: побутові, офісні, промислові

– за топологією: шина, кільцева, зіркоподібна, деревоподібна

– за середовищем передачі: симетричний кабель, коаксіальний кабель, вита пара, волоконно-оптичний кабель, інфрачервоне, мікрохвильове випромінювання.

– за набором протоколів.

Локальні мережі – мережі з максимальною відстанню між вузлами не більше декількох км.

Глобальні мережі – мережі, що охоплюють територію країни, кількох країн з відстанню між окремими вузлами в тисячі кілометрів.

Регіональні мережі – мережі масштабу міста, району, області і т.п.

Корпоративні мережі фірми – об’єднання кількох локальних мереж за допомогою телефонних, супутникових, чи інших каналів глобальної мережі у єдину мережу фірми.

Топологія мережі визначає фізичне розташування комп’ютерів, кабелів та інших компонентів мережі.

Основні топології: пряме кабельне з’єднання, шина, зірка, кільце.

Пряме кабельне з’єднання – Так можна з’єднати лише два комп’ютери, при цьому існує багато обмежень, тому такий тип з’єднання використовується лише для тимчасового об’єднання двох ПК.

Шинна топологія – Всі комп’ютери приєднуються до головного кабелю за допомогою мережевих адаптерів. Всі вони мають рівноправний доступ до магістрального кабелю. Чим більше комп’ютерів на шині, тим повільніше працює мережа. Основний недолік: при пошкодженні магістрального кабелю уся мережа перестає працювати. Перевага: простота організації, легке під’єднання нових робочих станцій. Прикладом такої мережі є локальні мережі побудовані на товстих чи тонких коаксіальних кабелях, які служать магістральним кабелем, до якого підключаються усі ПК.

Зіркоподібна топологія – усі комп’ютери під’єднується за допомогою сегментів кабелю до центрального компоненту (хабу, світчеру) . З точки зору надійності цей тип топології є найкращим. Вся мережа вийде з ладу лише у випадку виходу з ладу центрального компоненту. Прикладом такої мережі служить будь-яка сучасна локальна мережа з застосуванням хабу як центрального елементу, сегментними кабелями при цьому виступає вита пара.

Кільцеподібна топологія – усі комп’ютери об’єднуються в кільце один за одним парою кабелів. Інформація передається послідовно між адаптерами робочих станцій. Якщо з ладу вийде хоч один комп’ютер, уся мережа перестане функціонувати (хоча існують мережі в яких цей недолік усунено). Це є основним недоліком цієї мережі. Прикладом такої топології може бути мережа FDDI.

Вливайтесь в общение

1 комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *