Прийнятя рішень при аналізі стану мікро циркуляції ока

Розвиток ряду областей техніки та медицини зумовлений, в значній мірі, використанням у них високопродуктивних систем обробки інформації. Висока ефективність таких систем забезпечується функціональною цілісністю, однорідністю,ієрархічністю, паралельністю роботи елементної бази, багатофункціональністю. Але існуючі на сьогоднішній день офтальмологічні системи в недостатній мірі враховують експертні оцінки фахівців в даній області. Особливо це характерно для систем, що використовуються при аналізі стану мікроциркуляції кон’юнктиви ока [2]. Для кращого врахування експертних оцінок необхідно удосконалити математичну модель для аналізу стану мікроциркуляції кон’юнктиви ока з використанням апарату нечіткої логіки, що дозволяє проводити комплексне діагностування зорового аналізатора.

З метою створення системи аналізу стану кон’юнктиви ока, створюється експертна система шляхом проектування та настройки нечітких баз знань, які представляють собою групу лінгвістичних висловлювань типу: якщо <входи>, то <виходи>.

При реалізації експертної системи прийняття рішень при аналізі стану мікроциркуляції кон’юнктиви ока запропоновано підхід, який базується на описанні причинно-наслідкових зв’язків між факторами ризику (причинами) та конкретним діагнозом (наслідками), які подаються у вигляді виразів зручних для формалізації за допомогою апарату нечіткої логіки.

Під час діагностики стану організму використовуються такі ступені важкості

• d1 – норма;

• d2 – перший ступінь важкості патології (латентні зміни);

• d3 – другий ступінь важкості патології (помірні зміни);

• d4 – третій ступінь важкості патології (середня ступінь складності);

• d5 – четвертий ступінь важкості патології (складні патологічні зміни);

• d6 – п’ятий ступінь важкості патології (дуже складні патологічні зміни).

Вказані рівні d1-d6 можна вважати також варіантом діагнозу, який можна розпізнати.

Модель. Для оцінки значень лінгвістичних змін Х1 – Хn необхідно використати одну шкалу якісних термів: Н – низький, В – високий, кожен з яких представляє нечітку множину.

Враховуючи те, що при клінічних дослідженнях часто потрібно використовувати не тільки чіткі цифрові критерії, але й певні лінгвістичні характеристики змін (термів), проведено аналіз частини показників за допомогою математичного апарату нечіткої логіки. Використання математичного апарату нечіткої логіки може бути важливим у випадках необхідності вірогідності взаємозв’язку патологічних станів, які мають різні клінічні характеристики.

Для бази даних записуються функції належності для формалізації знань.

Таблиця Приклад бази даних

clip_image002

Логічні рівняння для діагностики захворювань кон’юнктиви ока будуть такі:

clip_image004

Результати. Після обстеження за допомогою оптико-електронних методів результати

хворого М. проаналізували за запропонованим методом.

Висновок. Таким чином при реалізації експертної системи прийняття рішень при

аналізі стану мікроциркуляції кон’юнктиви ока запропоновано підхід, який базується на описанні причинно-наслідкових зв’язків між факторами ризику та конкретним діагнозом, які подаються у вигляді виразів, зручних для формалізації за допомогою апарату нечіткої логіки, що дозволяє проводити комплексне діагностування зорового аналізатора та постановку конкретного діагнозу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кожем’яко В.П., Павлов С.В., Станчук К.І . Оптико-електронні методи і засоби для обробки та аналізу біомедичних зображень.

2. Павлов С.В.,Колісник П.Ф.,Семенець О.М. Експертна система прийняття рішень при аналізі стану мікроциркуляції кон’ктиви ока //Тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції “PHOTONICS-ODS 2005”-Вінниця 2005.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *