Фотобіохімічні ефекти – біостимуляція

Під біостимуляційними ефектами розуміють такі, які, внаслідок освітлення лазерним випромінюванням, не викликають зростання місцевої температури тканини більше ніж на 1оС. Ці ефекти спостерігаються у випадку освітлення лазерами малої і середньої потужності. Найбільшого зростання місцевої температури до 1.1оС досягли японські терапевти при освітленні випромінюванням з довжиною хвилі 830 нм потужністю 60 мВт на протягом 4 хв.

З ростом потужності випромінювання більше ніж 60 мВт з’являється ефект дальшого невеликого росту температури, а з ним – явище термічної біостимуляції. Температура тканини, однак, і тоді не перевищує 42оС. Рекомендовано в лазеротерапії не перевищувати постійну або середню потужність більше ніж 60 мВт.

Механізм феномену лазерної біостимуляції пояснюють різні гіпотези, основними з яких вважаються: гіпотеза прямої дії на організм через резонансне поглинання на молекулярному рівні, гіпотеза ефекту на системному рівні через реакцію гомеостазу у відповідь на світлову хвилю НЕ-Ne лазера, гіпотеза поляризаційно-неселективного ефекту низько-інтенсивного лазерного випромінювання (НІЛВ) на клітинні мембрани, гіпотеза існування в клітинах живих організмів спеціальної фоторегулювальної системи, схожої до тієї, яка має місце в рослинах і бактеріях. Коротко розглянемо ці гіпотези.

Порівняльний аналіз процесів взаємодії лазерного випромінювання з тканиною:

Ефекти

Способи дії

Фотобіохімічні:

– фотобіоактивація;

– фоторадіація;

– фоторезонанс;

– фотодинамічні

Враховуючи абсорбцію енергії фотоакцепторами – біостимуляція

Лазеротерапія

Фотохіміотерапія

Фототермічні:

– фототермоліз (розклад під впливом тепла);

– фотогіпертермія (надмірний перегрів під впливом світла);

– фотокоагуляція;

– фотокарбонізація;

– фотовипаровування.

Термічно- динамічний вплив

(37-42)0С – не наступають необоротні зміни тканини;

(43-60)0С – пошкодження оболонок клітин, спалювання тканини, денатурація ензимів).

600С – денатурація білків;

<800С – денатурація колагену;

(60-100)0С – коагуляція, змертвіння тканини (некроз)

(100-300)0С – висушування, випаровування

води, обвуглення;

>3000С – піроліз (термічний розклад, випаровування головних складників тканини).

Фотоіонізація:

– фотоабляція (процес розриву хімічних зв´язків під впливом світла);

– фотоподріблення

швидкий “мікровибух”

ударна хвиля, викликана імпульсом світла

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *