Визначення генетичної статі iндивiдуума за даними цитологiчного дослiдження

а)буккальний тест. б)основнi цитогенетичнi методи визначення...

Аналіз математичних моделей взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами для аналізу кровонаповнення

Спроби математичного описання взаємодії випромінювання з біо...

Фотобіохімічні ефекти — біостимуляція

Під біостимуляційними ефектами розуміють такі, які, внаслідо...

Характеристики зору

Відчуття простору. При бінокулярному (двома очима) спостереж...

Будова ока

Око людини 1 являє собою склоподібне тіло (рис. 1.2), обмеже...

Техніка безпеки при роботі з лазерними медичними приладами

Техніка безпеки при роботі з лазерними медичними приладами З...

Моделювання процесу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною

Моделювання процесу взаємодії лазерного випромінювання з біо...

Дослідження особливостей дії різних спектрів лазерного випромінювання на біологічні тканини

Дослідження особливостей дії різних спектрів лазерного випро...

Визначення гемодинамічних показників стану ССС

Визначення гемодинамічних показників стану ССС Задача визнач...

Люмінесцентний аналіз в офтальмології

Люмінесценція або холодне світіння відомі з глибокої давнини...

Визначення сатурації циркулюючої крові

Задача визначення гемодинамічних показників стану ССС (часто...

Властивості випромінювання й особливості його взаємодії з біологічними системами

Традиційна фотобіологія з використанням звичайних (теплових)...

Особливості взаємодії лазерного випромінювання з біологічними системами

Застосування лазерів у біології і медицині засновано на вико...

Прийнятя рішень при аналізі стану мікро циркуляції ока

Розвиток ряду областей техніки та медицини зумовлений, в зна...

Оцінка мікроциркуляції кон’юнктиви ока

Мікроциркуляторне русло є високодиференційованою системою,як...

Аналіз сучасних оптико-електронних структур

Переваги паралельної обробки при використанні оптико-електро...