Біомедична оптика

Визначення генетичної статі iндивiдуума за даними цитологiчного дослiдження

а)буккальний тест. б)основнi цитогенетичнi методи визначення статi та аномалiй статевих хромосом. в) використання Т – променів (ТГц випромінювання) для визначення генетичної статі

More
Default thumbnail

Аналіз математичних моделей взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами для аналізу кровонаповнення

Спроби математичного описання взаємодії випромінювання з біотканиною робилися багатьма дослідниками. Найчастіше пропонується рішення цієї проблеми з позиції теорії радіаційного переносу, при цьому

More
Default thumbnail

Будова ока

Око людини 1 являє собою склоподібне тіло (рис. 1.2), обмежене непрозорою оболонкою склерою 2, яка в передній частині переходить в прозору рогівку

More

Техніка безпеки при роботі з лазерними медичними приладами

/

Техніка безпеки при роботі з лазерними медичними приладами Загальні теоретичні відомості та розрахункові співвідношення Основні поняття, визначення і термінологія Тривалість дії –

More

Моделювання процесу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною

/

Моделювання процесу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною При моделюванні процесу взаємодії високоінтенсивного лазера з біотканиною, сфокусованого на малій ділянці її поверхні особливе

More

Дослідження особливостей дії різних спектрів лазерного випромінювання на біологічні тканини

/

Дослідження особливостей дії різних спектрів лазерного випромінювання на біологічні тканини Вплив лазерного випромінювання на біологічний матеріал або реакція живої тканини на це

More

Визначення гемодинамічних показників стану ССС

Визначення гемодинамічних показників стану ССС Задача визначення гемодинамічних показників стану ССС (частота пульсу, періоди швидкого та повільного кровонаповнення, амплітуди систолічної та діастолічної

More

Властивості випромінювання й особливості його взаємодії з біологічними системами

Традиційна фотобіологія з використанням звичайних (теплових) джерел світла досить успішно розвивалася протягом багатьох років (є свідчення про те, що ще в Древньому

More

Особливості взаємодії лазерного випромінювання з біологічними системами

Застосування лазерів у біології і медицині засновано на використанні широкого кола явищ, пов’язаних із різноманітними проявами взаємодії світла з біологічними об’єктами. Лазерне

More

Прийнятя рішень при аналізі стану мікро циркуляції ока

Розвиток ряду областей техніки та медицини зумовлений, в значній мірі, використанням у них високопродуктивних систем обробки інформації. Висока ефективність таких систем забезпечується

More