Визначення генетичної статі iндивiдуума за даними цитологiчного дослiдження

а)буккальний тест. б)основнi цитогенетичнi методи визначення статi та аномалiй статевих хромосом. в) використання Т – променів (ТГц випромінювання) для визначення генетичної статі та аномалій статевих хромосом.

Аналіз математичних моделей взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами для аналізу кровонаповнення

Спроби математичного описання взаємодії випромінювання з біотканиною робилися багатьма дослідниками. Найчастіше пропонується рішення цієї проблеми з позиції теорії радіаційного переносу, при цьому біотканина аналізується як випадково неоднорідне середовище, яке розсіює та поглинає, а випромінювання, що розповсюджується в ній – як потік енергії, тобто всі ефекти, зв’язані з хвильовою природою світла, не приймається до уваги. Основне […]

Фотобіохімічні ефекти – біостимуляція

Під біостимуляційними ефектами розуміють такі, які, внаслідок освітлення лазерним випромінюванням, не викликають зростання місцевої температури тканини більше ніж на 1оС. Ці ефекти спостерігаються у випадку освітлення лазерами малої і середньої потужності. Найбільшого зростання місцевої температури до 1.1оС досягли японські терапевти при освітленні випромінюванням з довжиною хвилі 830 нм потужністю 60 мВт на протягом 4 хв.

Характеристики зору

Відчуття простору. При бінокулярному (двома очима) спостереженні точки В (рис. 1.3) зорові вісі обох очей в цій точці перехрещуються. Рис. 1.3 Утворений між ними кут α називається кутом конвергенції або кутом зведення. Промені, які йдуть в очі від крайніх точок об’єкту А, С, утворюють паралактичні кути α1 і α2.

Будова ока

Око людини 1 являє собою склоподібне тіло (рис. 1.2), обмежене непрозорою оболонкою склерою 2, яка в передній частині переходить в прозору рогівку 3. За рогівкою розміщена райдужна оболонка 4 з отвором в центрі – зіницею, а за нею – кришталик 5. Простір між рогівкою і кришталиком заповнено рідиною. Рис. 1.2 Око людини

Техніка безпеки при роботі з лазерними медичними приладами

Техніка безпеки при роботі з лазерними медичними приладами Загальні теоретичні відомості та розрахункові співвідношення Основні поняття, визначення і термінологія Тривалість дії – час впливу лазерного випромінювання на людину на протязі робочого дня. Тривалість серії імпульсів – час випромінювання сукупності імпульсів лазерного випромінювання, що повторюються. Дифузно відбите лазерне випромінювання – випромінювання, відбите від поверхні в різноманітних […]

Моделювання процесу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною

Моделювання процесу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною При моделюванні процесу взаємодії високоінтенсивного лазера з біотканиною, сфокусованого на малій ділянці її поверхні особливе значення надається глибині, розмірам, швидкості та часу утворення випаровуємої лунки. Це дозволяє точно розрахувати потужність та тривалість імпульсів лазера, необхідні для досягнення конкретного біологічного ефекту (випаровування, коагуляція, розтин та ін.) з мінімальним значенням […]

Дослідження особливостей дії різних спектрів лазерного випромінювання на біологічні тканини

Дослідження особливостей дії різних спектрів лазерного випромінювання на біологічні тканини Вплив лазерного випромінювання на біологічний матеріал або реакція живої тканини на це випромінювання, обумовлено взаємодією фотонів і молекул або з’єднань молекул тканини. Атомарні і молекулярні процеси і наступні біологічні реакції вияснені ще не цілком. Відомі процеси можуть бути підрозділені на фотохімічну взаємодію, термічну взаємодію і […]

Визначення гемодинамічних показників стану ССС

Визначення гемодинамічних показників стану ССС Задача визначення гемодинамічних показників стану ССС (частота пульсу, періоди швидкого та повільного кровонаповнення, амплітуди систолічної та діастолічної хвилі та інш.), сатурації крові є актуальним завданням для використання в кардіології, анестезіології, в хірургічній та реанімаційній практиці, при лікуванні хронічної серцевої недостатності, в педіатрії та гінекології. Дослідження параметрів пульсових хвиль дозволяє отримати […]

Люмінесцентний аналіз в офтальмології

Люмінесценція або холодне світіння відомі з глибокої давнини. На її основі виник люмінесцентний аналіз, у якому в основному використовуються явища фотолюмінесценції. Остання розділяється на флюоресценцію і фосфоресценцію. Флюоресценція спостерігається лише під час впливу на речовину зовнішнього джерела енергії, наприклад ультрафіолетових променів, і припиняється майже миттєво після його усунення. Якщо ж після припинення опромінення речовини проходить […]

Визначення сатурації циркулюючої крові

Задача визначення гемодинамічних показників стану ССС (частота пульсу, періоди швидкого та повільного кровонаповнення, амплітуди систолічної та діастолічної хвилі та інш.), сатурації крові є актуальним завданням для використання в кардіології, анестезіології, в хірургічній та реанімаційній практиці, при лікуванні хронічної серцевої недостатності, в педіатрії та гінекології. Дослідження параметрів пульсових хвиль дозволяє отримати правильну уяву о ряді параметрів […]

Властивості випромінювання й особливості його взаємодії з біологічними системами

Традиційна фотобіологія з використанням звичайних (теплових) джерел світла досить успішно розвивалася протягом багатьох років (є свідчення про те, що ще в Древньому Єгипті й Індії тисяча років тому застосовувалася фототерапія за допомогою сонячного світла і лікарських препаратів, виготовлених із фруктів і рослин) із виходом у практичну фотомедицину за трьома головними напрямками: діагностика, терапія і хірургія. […]

Особливості взаємодії лазерного випромінювання з біологічними системами

Застосування лазерів у біології і медицині засновано на використанні широкого кола явищ, пов’язаних із різноманітними проявами взаємодії світла з біологічними об’єктами. Лазерне випромінювання, так само як і звичайне світло, може відбиватися, поглинатися, розсіюватися, перевипромінюватися біологічним середовищем, і кожний із цих процесів несе інформацію про мікро- і макроструктуру цього середовища, рух і форму окремих його складових. […]

Прийнятя рішень при аналізі стану мікро циркуляції ока

Розвиток ряду областей техніки та медицини зумовлений, в значній мірі, використанням у них високопродуктивних систем обробки інформації. Висока ефективність таких систем забезпечується функціональною цілісністю, однорідністю,ієрархічністю, паралельністю роботи елементної бази, багатофункціональністю. Але існуючі на сьогоднішній день офтальмологічні системи в недостатній мірі враховують експертні оцінки фахівців в даній області. Особливо це характерно для систем, що використовуються при […]

Оцінка мікроциркуляції кон’юнктиви ока

Мікроциркуляторне русло є високодиференційованою системою,яка відповідає за одну із основних функцій організму – обмін речовин між кров’ю і тканинами. Порушення в цій системі мають вирішальне значення в патогенезі багатьох захворювань і їх ускладнень. Чутливість мікросудин до вазоактивних речовин в 10-100 разів більша, ніж в магістральних судинах, що і обумовлює участь мікроциркуляторного русла практично у всіх […]

Аналіз сучасних оптико-електронних структур

Переваги паралельної обробки при використанні оптико-електронної елементної бази До початку 90-х років внаслідок успіхів, насамперед, самої електроніки і технології електронних систем, для ведучих світових замовників і розроблювачів обчислювальної техніки стало очевидно, що подальший розвиток цифрових комп’ютерів, у тому числі багатопроцесорних (CRAY-1,-Х-МР,-Y,-MP,-2-3; connection Machine т.п.) для багатьох важливих обчислювальних задач не має перспективи.