Квантування і дискретизація сигналів АЦП

Функціональну схему АЦП можна подати двома операторами:

 image

На вхід АЦП поступає сигнал x(t), який пройшовши кантувач часу перетворюється в послідовність вибірок x(jTk). Кантувач рівня перетворює цю послідовність у рядок з послідовності кодів Ni(jTk), відповідає і-му рівню.

В математичному відношенні квантування в часі (дискретизація) і подальше відн-ння сигналу є задачею апроксимації.

Теорема про дискретні виборки Котельникова (формула Нейквіста) дозволяють замінити неперервний сигнал в часі, що має обмежену полосу частот, дискретною послідовністю дискретних вибірок,

image

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *