Квантування і дискретизація сигналів АЦП

Функціональну схему АЦП можна подати двома операторами:

 image

На вхід АЦП поступає сигнал x(t), який пройшовши кантувач часу перетворюється в послідовність вибірок x(jTk). Кантувач рівня перетворює цю послідовність у рядок з послідовності кодів Ni(jTk), відповідає і-му рівню.

В математичному відношенні квантування в часі (дискретизація) і подальше відн-ння сигналу є задачею апроксимації.

Теорема про дискретні виборки Котельникова (формула Нейквіста) дозволяють замінити неперервний сигнал в часі, що має обмежену полосу частот, дискретною послідовністю дискретних вибірок,

image

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Default thumbnail
Previous Story

Фототермічні та фотоіонізаційні ефекти

Default thumbnail
Next Story

Комп'ютерні мережі, їх призначення і класифікація

Latest from Аналогово-цифрові перетворювачі - АЦП