Алгоритми (АЦП) аналого-цифрового перетворення

  АЦП перетворює аналогову вхідну напругу в вихідний цифровий код, який відповідає вхідному квантованому вихідному сигналу. Класифікація АЦП Процес аналого-цифрового перетворення полягає у багаторазовому порівнянні вхідного аналогового сигналу з набором еталонних сигналів.

Побудова аналогово-цифрових перетворювачів (АЦП).

Аналогово-цифровий перетворювач – це перетворювач, який перетворює аналогову вхідну напругу в двійковий цифровий код, який відповідає квантованому вхідному сигналу. Найважливіші параметри і характеристики АЦП можна розділити на ряд груп: 1. точнісні; 2. часові; 3. надійнісні; 4. узагальнені за вартістю. До точнісних відносяться такі характеристики: – число достовірних двійкових розрядів n на виході АЦП; – відносна […]