Методичні, інструментальні, систематичні, випадкові похибки в АОТ

Основними характеристиками АОТ є точність, швидкодія, надійність. Точність обчислювального пристрою визначається відхиленням вихідної величини від її розрахункового значення урозрах. Тоді позначимо:

∆у=׀у-урозрах׀ – абсолютна похибка. Тоді відносна похибка δу=∆у/׀ymax׀ Розрізняють методичні і інструментальні похибки, систематичні та випадкові, статичні і динамічні.

Методичні похибки це такі, які закладені в методі чи в алгоритмі розв’язку задач. Вони можуть бути розраховані наперед і частково чи повністю скомпенсовані. Інструментальні похибки характерні для всіх пристроїв і вказують на точність їх виготовлення. Зменшити їх можна, використавши прецизійні елементи, що мають точність виготовлення <0,2%.

Систематичні – це похибки, що при багаторазовому вимірюванні змінюються по визначеному закону. Випадкові – це такі похибки, які приймають різні числові значення багаторазовому їх вимірюванні (н-д, під впливом t˚, вологості, та ін).

Статичні похибки виникають при режимі роботи, який характеризується постійністю в часі вхідних напруг передавальної функції обчислювального кола і первинних похибок елементів. Динамічний режим характеризується змінюванням в часі за відомими законами вхідних напруг, а також змінюванням за відомими законами передавальних функцій кіл і первинних похибок параметрів їх елементів.

Термін швидкодія застосовується до АОМ тільки умовно. Правильніше оцінювати час розв’язання задачі чи її продуктивність, як об’єм виконаних робіт за одиницю часу.

Надійність АОМ – це безвідмовність її роботи за певний визначений проміжок часу . Вихід точності за вказані межі розглядають як відмову пристрою (випадкова подія). Надійність характеризують такими кількісними характеристиками:

1. середній наробок на відмову

Тсер=tсл/n

tсл – строк служби апаратура (в год)

n – кількість відмов за цей строк

2. інтенсивність відмов – показує, яка в середньому частина однотипних елементів виходить із ладу за одиницю часу: λ=1/Тсер

3. ймовірність безвідмовної роботи пристрою за певний час і визничається:

p(t)=e-λt

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *