АОМ – Структура аналогових обчислювальних машин

Функціональні блоки АОМ повинні виконувати весь комплекс математичних операцій необхідних для побудови структури досліджуваних диференціальних рівнянь (звичайних або в часткових похідних). Рис. Узагальнена структурна схема АОМ.

Методичні, інструментальні, систематичні, випадкові похибки в АОТ

Основними характеристиками АОТ є точність, швидкодія, надійність. Точність обчислювального пристрою визначається відхиленням вихідної величини від її розрахункового значення урозрах. Тоді позначимо: ∆у=׀у-урозрах׀ – абсолютна похибка. Тоді відносна похибка δу=∆у/׀ymax׀ Розрізняють методичні і інструментальні похибки, систематичні та випадкові, статичні і динамічні. Методичні похибки це такі, які закладені в методі чи в алгоритмі розв’язку задач. Вони можуть […]

Оптикоелектронні структури в сучасних АЦП і обчислювальних системах

В сферах управління, обробки, реєстрації, контролю інформації, сигнали часто представлені в аналоговій формі. Часто виникає необхідність обробки аналогових сигналів з отриманням результату в цифровій формі наперед заданої точності. В таких випадках використовують АЦП.

Аналогові пристрої додавання і віднімання

Принцип побудови аналогових пристроїв для операції додавання та віднімання. Пристрої, що здійснюють підсумовування створені для відтворення рівняння виду: В електричних параметрах ця формула має вигляд:

Аналогові пристрої множення і ділення

Обчислюючі пристрої, які служать для відтворення обчислень виду та наз. пристроями множення і ділення. Відповідну операцію необхідно виконувати з зазанченою точністю, в заданих діапазонах ампілтуд і частот вхідних сигналів. В залежності від знаків вхідних змінних розрізняють одно-, дво- і чотирьохквадратні прситрої. В одноквадратних пристроях використовують вхідні напруги одного знаку, в двоквадратних – змінюється знак однієї, […]