Оптоелектроніка

Оптоелектроніка – напрям електроніки, що охоплює питан...

Димові детектори або детектори диму

Димові детектори реєструють пожежонебезпечну ситуацію на поч...

Вибір елементної бази та розрахунок параметрів схеми детектора диму

Для того щоб розрахувати параметри схеми потрібно обрати опт...

Розробка схеми електричної принципової детектора диму

В даній  роботі розроблений детектор диму, який працює ...

Структура оптоелектронного датчика диму

Вибір структурної організації пристрою та аналіз можливої ре...

Моделювання машинного алгоритму виконання операцій множення двійкових чисел

Моделювання машинного алгоритму виконання операцій множення ...

Моделювання машинного алгоритму виконання операцій ділення двійкових чисел

Моделювання машинного алгоритму виконання операцій ділення д...

Моделювання методів паралельного кодування оптичної інформації

Моделювання методів паралельного кодування оптичної інформац...

Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь на ЕОМ

Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь на ЕОМ R...

Комп’ютерне моделювання методів реконструктивної томографії

Мета роботи: набуття практичних навичок з моделювання парале...

Приклади класифікації лазерів

1. Підприємством випускається лазерна технологічна установка...

Рриклад визначення ГДР лазера

1. Лазер генерує випромінювання з довжиною хвилі 0,308 мкм. ...

Вимоги до лазерів

Технічні завдання та технічні умови на проектування лазерів ...

Проведення вимірювань для визначення рівнів опромінення очей

Проведення вимірювань для визначення рівнів опромінення очей...

Класифікація лазерів

Лазери за ступенем небезпеки генерованого ними випромінюванн...

Гранично-допустимі рівні лазерного випромінювання

За граничнодопустимі рівні лазерного випромінювання (ГДР) пр...

Біологічні ефекти впливу лазерного випромінювання

Біологічні ефекти впливу лазерного випромінювання на організ...

Небезпечні та шкідливі фактори при роботі з лазерним випромінюванням

В залежності від конструкції лазера та умов його експлуатаці...

Дослідження поворотного трансформатора

Мета роботи – практично освоїти збирання і експеримент...

Дослідження синхронного реактивного конденсаторного двигуна

Мета роботи – вивчити устрій синхроного реактивного ко...

Дослідження асинхронного тахогенератора

Мета роботи – вивчити конструкцію та принцип дії асинх...

Дослідження тахогенератора постійного струму

Мета роботи – вивчити конструкцію та принцип дії тахог...

Дослідження паралельного і послідовного способів збудження двигуна постійного струму

Мета роботи – вивчити схеми підключення двигуна постій...

Дослідження пуску та гальмування електродвигуна постійного струму

Мета роботи – ознайомитись з основними схемами пуску т...

Визначення ККД машини постійного струму методом холостого ходу

Мета роботи – Набути практичних ниваків по визначенню ККД ма...

Дослідження електромеханічних елементів автоматики

Мета роботи – вивчити пристрій і принцип дії трьох електроме...

Дослідження трансфлюксора

Мета роботи – вивчити принцип дії трансфлюксора, методику до...

Дослідження імпульсних трансформаторів на кільцевих осердях

Мета роботи – вивчити принцип дії і методику визначення осно...

Дослідження імпульсного перемагнічування феррита з прямокутною петлею гістерезіса

Мета роботи – вивчити основні квазістатичні характеристики, ...

Дослідження реверсивного магнітного підсилювача

Мета роботи – вивчити принцип дії, основні характеристики і ...

Магнітний підсилювач з самонасиченням

Мета роботи – вивчити основні режими роботи, характери...

Дослідження магнітного підсилювача із зворотнім зв’язком

Мета – вивчити різні схеми введення зворотнього зв’язку в МП...

Дослідження простого (однотакного) магнітного підсилювача

Мета роботи – вивчити принцип дії, основні закономірно...

Електромагнітний перетворювач напруги

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ. Мета роботи – в...

Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь магнітних підсидювачів

Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь МАГНІ...

Визначення генетичної статі iндивiдуума за даними цитологiчного дослiдження

а)буккальний тест. б)основнi цитогенетичнi методи визначення...

Напівпровідникові модулятори світла

Швидкодіючі ефективні ПЧМС створені на основі ефекту Франца-...

Модулятори світла на основі електрооптичної кераміки

Властивості електрооптичної ЦТСЛ-кераміки Просторово-тимчасо...

Дослідження трифазно магнітоелектричної синхронної машини

Мета роботи: дослідження трифазної явнополюсної, магнітоелек...

ДПТ

Мета роботи: вивчити конструкцію промислових зразків електро...