Іонізуюче випромінювання. Фотоемульсійний метод

Доки частинка летить у вакуумі і ні з чим не взаємодіє, її н...

Визначення лінійного коефіцієнта ослаблення і енергії гамма-квантів у свинці

Проходячи через речовину, g-кванти рухаються з швидкістю сві...

Визначення активності джерела b-випромінювання

Процес самовільного перетворення нестійких ізотопів одних хі...

Визначення втрат енергії a-частинок за довжиною вільного пробігу в повітрі

Явище a–розпаду було відкрите в результаті вивчення природно...

Геоінформаційні системи. Термінологія

Автоматизована геоінформаційно-енергетична система (АГІЕС) (...

БІБЛІЙНИЙ ВИМІР БАЗИ ЗНАНЬ ЛЮДСТВА

На всіх етапах розвитку людської цивілізації поряд з намаган...

Філософський аспект нанотоехнологій

Розвиток нанотехнологій ставить ряд дуже важливих питань. У ...

Сучасні нанотехнологічні розробки

Існуючі розробки не можна назвати нанороботами в повному змі...

Сухі нанотехнології та мокрі нанотехнології

Нанотехнології, особливо наномедицина, розвиваються в двох п...

Нанороботи

Багато експертів схильні відраховувати історію мікротехнолог...

Використання лазерного випромінювання при культивуванні галобактерій

В наш час розширюється спектр аеробних мікроорганізмів викор...

Сутність нанотехнологій

Для поняття нанотехнологія, мабуть, не існує вичерпного озна...

Новий метод діагностики на основі торсіонних полів

Відповідність параметрів біополя певній морфології тканин, о...

Створення теорії біополя

А. Е. Акімов і Г. Н. Шипов при розгляді природи свідомості ч...

Властивості торсіонних полів

Джерелом торсіонного поля є класичний спін. Найбільш важливі...

Історія виникнення торсіонних полів

Протягом останніх десятиліть в області теоретичної фізики ба...

Конструкції і пристрої отримання енергії

Конструкція перетворювача термальної енергії океану За своєю...

Пеллети

Пеллети (паливні гранули) використовуються як паливопереробн...

Поняття енергії. Різновиди енергій.

В нашому індустріальному суспільстві від енергії залежить вс...

Сучасні проблеми енергетики та перспективи розвитку різних джерел енергії на сучасному етапі

Сучасна електроенергетика має чимало проблем, вони зумовлені...

Фізичні основи організації квантових комп’ютерів

Отже, що ж це за таємна зброя така — КК? Дотепна ідея ...

Проблеми створення квантових комп’ютерів

Коли почався бум навколо квантових обчислень, фізики висловл...

Задачі, які можна реалізувати на квантових обчисленнях

Відомо два приклади нетривіальних задач, в яких квантові обч...

Математичні основи функціонування квантових комп’ютерів

Класичний комп’ютер складається, грубо кажучи, із деяк...

Типи квантових комп’ютерів

Строго кажучи, можна виділити два типи квантових комп’...

Передумови створення квантових ком’ютерів

Вже зараз існує безліч систем, в роботі яких квантові ефекти...

Оптичний комп’ютер із замороженого світла

Учені Гарвардського Університету продемонстрували, як можна ...

Елементи оптичних комп’ютерів, вирощені за допомогою бактерій

Комплектуючі для оптичних комп’ютерів нового покоління...

Оптичний комп’ютер та оптичні процесори

XXI століття називають століттям оптичних технологій, грунту...

Класи інтерфейсних пристроїв

Мова піде про інтерфейси. Може здатися, що оптичне обчислюва...

Застосування голографії

Подібно до того, як транзистор послужив відправним пунктом д...

Голографічна пам’ять

Чудовою властивістю оптичного комп’ютера з передачею з...

Елементна база оптичних компютерів

Основні елементи оптичних комп’ютерів з перенесенням з...

Переваги оптичних компютерів

Фотони, що є основними носіями інформації в оптичному комп&#...

Оптичний комп’ютер

Застосування мікроелектроніки в системах обробки інформації ...

Практичне застосування нейрокомп’ютерів

Не дивлячись на недоліки, нейрокомп’ютери можуть бути ...

Нейрочіпи

Нейросигнальний процесор NeuroMatrix NM6403 (фірма Модуль, Р...

Елементна база нейрообчислювачів

Елементною базою нейрообчислювальних систем другого і третьо...

Історія розвитку нейрокомп’ютерів

Історія розвитку обчислювальних систем з масовим паралелізмо...

Навчання штучних нейронних мереж

Здатність до навчання є фундаментальною властивістю мозку. У...