Дослідження пуску та гальмування електродвигуна постійного струму

Мета роботи — ознайомитись з основними схемами пуску т...

Визначення ККД машини постійного струму методом холостого ходу

Мета роботи – Набути практичних ниваків по визначенню ККД ма...

Дослідження електромеханічних елементів автоматики

Мета роботи – вивчити пристрій і принцип дії трьох електроме...

Дослідження трансфлюксора

Мета роботи – вивчити принцип дії трансфлюксора, методику до...

Дослідження імпульсних трансформаторів на кільцевих осердях

Мета роботи – вивчити принцип дії і методику визначення осно...

Дослідження імпульсного перемагнічування феррита з прямокутною петлею гістерезіса

Мета роботи – вивчити основні квазістатичні характеристики, ...

Дослідження реверсивного магнітного підсилювача

Мета роботи – вивчити принцип дії, основні характеристики і ...

Магнітний підсилювач з самонасиченням

Мета роботи — вивчити основні режими роботи, характери...

Дослідження магнітного підсилювача із зворотнім зв’язком

Мета – вивчити різні схеми введення зворотнього зв’язку в МП...

Дослідження простого (однотакного) магнітного підсилювача

Мета роботи — вивчити принцип дії, основні закономірно...

Електромагнітний перетворювач напруги

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ. Мета роботи — в...

Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь магнітних підсидювачів

Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь МАГНІ...

Визначення генетичної статі iндивiдуума за даними цитологiчного дослiдження

а)буккальний тест. б)основнi цитогенетичнi методи визначення...

Ионизаторы воды: Живительная щелочная вода для долголетия

Неоспоримым фактом есть то, что вода участвует во всех проце...

Напівпровідникові модулятори світла

Швидкодіючі ефективні ПЧМС створені на основі ефекту Франца-...

Модулятори світла на основі електрооптичної кераміки

Властивості електрооптичної ЦТСЛ-кераміки Просторово-тимчасо...

Дослідження трифазно магнітоелектричної синхронної машини

Мета роботи: дослідження трифазної явнополюсної, магнітоелек...

ДПТ

Мета роботи: вивчити конструкцію промислових зразків електро...

Дослідження трифазної асинхронної машини з короткозамкненим ротором.

Мета: Дослідження трифазної асинхронної машини з короткозамк...

Исследование машины постоянного тока с последовательным возбуждением

1. Цель работы Исследование машины постоянного тока при рабо...

Исследование машины постоянного тока с независимым возбуждением

1. Цель работы Исследование машины постоянного тока при рабо...

Исследование синхронного компенсатора при работе на «жесткую» сеть

1. Цель работы Исследование синхронной машины с электромагни...

Исследование синхронного генератора

1. Цель работы Исследование синхронного генератора с электро...

Исследование трехфазной магнитоэлектрической синхронной машины

1. Цель работы Исследование трехфазной явнополюсной, магнито...

Исследование трехфазной асинхронной машины с короткозамкнутым ротором при питании от однофазной сети

1. Цель работы Исследование трехфазной асинхронной машины с ...

Исследование трехфазной асинхронной машины с фазным ротором

1. Цель работы Исследование трехфазной асинхронной машины с ...

Исследование трехфазной асинхронной машины с короткозамкнутым ротором

1. Цель работы Исследование трехфазной асинхронной машины с ...

Исследование трехфазного трансформатора

1. Цель работы Исследование трехфазного трансформатора при р...

Исследование однофазного трансформатора

1. Цель работы Исследование однофазного трансформатора, нагр...

Моделювання машинного алгоритму виконання операції додавання і множення двійкових чисел

Ознайомитись з 4 способами машинного множення двійкових ціли...

Комп’ютерне моделювання методів реконструктивної томографії

Мета роботи: набуття практичних навичок з моделювання парале...

Моделювання методів паралельного кодування оптичної інформації

Мета роботи: набуття практичних навичок з імітаційного модел...

Моделювання на ЕОМ цифрового паралельного оптичного процесора за технікою символьних підстановок

Мета роботи: набуття практичних навичок з з моделювання матр...

Матричні моделі алгоритмів обробки багатовимірних сигналів.

  1. Ознайомитись з математичними матричними моделями а...

Моделювання роботи логічних пристроїв паралельного типу для обробки бінарних матриць на ЕОМ

Можливість побудови пристроїв для виконання логічних операці...

Расчет теплообменника

Исходные данные Теплообменник установлен в камере охлаждения...

Базові алгоритмічні структури слідування, розгалуження, цикл. Вкладені і ітераційні цикли

Слідування Такі структури складаються з операторів які закін...

Тригеры

Тригер – цифровий функціональний вузол з пам’яттю. Інша назв...

Трете рівняння Максвела

divD = ρ (1) Згідно (1) розходження електричної індукції рів...

Закон Гауса

Цей закон отриман експериментально та встановлює зв’язок між...