Електромагнітні муфти

Передачу обертального моменту з ведучого вхідного валу (найч...

Силові електромагніти

У попередніх главах уже розглядалися електромагніти, які вик...

Виконавчі пристрої

Виконавчі пристрої в системах автоматики призначені для прив...

Електромагнітні пропорційні елементи керування

На відміну від електромагнітних релейних пристроїв електрома...

Імпульсні трансформатори на кільцевих осердях

Імпульсним трансформатором називають трансформатор, який вик...

Імпульсне перемагнічування феромагнетиків

Поряд з напівпровідниковими приладами в цифрових пристроях з...

Логічні пристрої на МНЕ

Перед тим, як розглянути принципи побудови схем, що виконуют...

Цифровий магнітний запис на рухомий носій

Магнітний запис як спосіб реєстрації (запам’ятовування) отри...

Структура системи цифрового магнітного запису

Збільшена структурна схема магнітної цифрової системи реєстр...

Основні характеристики систем ЦМЗ

Для оцінки ефективності магнітних цифрових систем і пристрої...

Магнітні носії в системах ЦМЗ

Широке розповсюдження систем ЦМЗ в інформаційно-вимірювальні...

Магнітні головки запису і відтворення

Магнітні головки запису і відтворення так само, як і магнітн...

Імпульсно потенціальні способи запису

До імпульсно-потенціальних (ІП) способів запису можуть бути ...

Потенціальні способи запису

На відміну від імпульсних способів запису цифрової інформаці...

Класифікація способів ЦМЗ

В основу класифікації способів ЦМЗ раціонально покласти суку...

Імпульсні способи запису

При використанні імпульсних способів ЦМЗ носій протягом такт...

Способи ЦМЗ з використанням групової модуляції

Принциповий шлях підвищення пропускної здатності в каналах п...

Основні характеристики способів ЦМЗ

Способи ЦМЗ можуть бути описані рядом характеристик, які доз...

Магнітні логічні елементи з розгалуженим магнiтопроводом

Прилади з розгалуженим магнiтопроводом відомі давно, однак с...

Тонкі магнітні плівки

Тонкi магнiтнi плiвки (ТМП) можуть бути використані як в ЗП,...

Магнітні інтегральні схеми на циліндричних магнітних доменах

Умови існування і статистичнi властивостi цилiндричних магнi...

Перспективи розвитку елементної бази доменних пристроїв

Використання доменної пам’яті в ПП великої ємності замість м...

Інтегральні магнітні елементи запам’ятовувальних пристроїв

Мiкромiнiатюризацiя – це напрямок технічного прогресу, який ...

Елементи пристроїв пам’яті на ЦМД

Завдяки високій стійкості розміру, форми і положення в пласт...

Принципи реалізації пристроїв пам’яті на вертикальних блохівських лініях

Пристрої пам’яті на ЦМД, розглянуті в 2.3.3-2.3.4, є п...

Магнітні властивості речовини

Перед тим, як розглянути природу магнітних властивостей речо...

Доменна структура. Характеристики феромагнетиків

При температурах нижче точки Кюрі, як випливає з рис. 1.1.3,...

Магнітні матеріали

Для створення елементів та пристроїв систем управління і авт...

Принцип дії магнітних підсилювачів

Робота магнітних підсилювачів заснована на використанні влас...

Теорія ідеального магнітного підсилювача

Теоретично магнітний підсилювач можна розглядати як змінну і...

Основні схеми, параметри і характеристики нереверсивних магнітних підсилювачів

Простежимо шляхи магнітних потоків в обох осердях магнітного...

Магнітний підсилювач з зовнішнім зворотним зв’язком

Типові схеми магнітних підсилювачів з зовнішнім зворотним зв...

Магнітні підсилювачі з зворотним зв’язком

Характеристики магнітного підсилювача можуть бути значно пок...

Магнітні підсилювачі з внутрішнім зворотним зв’язком

В розглянутих вище магнітних підсилювачах зі спеціальною обм...

Реверсивні магнітні підсилювачі

Реверсивні магнітні підсилювачі відрізняються тим, що при зм...

РМП з виходом на змінному струмі

Диференціальна схема реверсивного магнітного підсилювача без...

РМП з виходом на постійному струмі

В реверсивному магнітному підсилювачі з вихідним постійним с...

Зворотний зв’язок в реверсивних магнітних підсилювачах

Зворотний зв’язок в реверсивних магнітних підсилювачах...

Основи розрахунку магнітних підсилювачів

Одним з основних питань при розрахунку магнітного підсилювач...

Багатокаскадні магнітні підсилювачі

Для одержання великих коефіцієнтів підсилення використовуєть...