Призначення і принцип дії трансформатора

Трансформатор — це електромагнітний статичний перетвор...

Пристрій трансформаторів

Головні частини трансформаторів — обмотки та магнітопр...

Основні співвідношення в трансформаторі

При роботі трансформатора з під’єднаним до затискачів вторин...

Втрати та ККД трансформатора

В процесі роботи трансформатора під навантаженням частина ак...

Дослідження холостого ходу та короткого замикання

Дослідження холостого ходу проводять в наступній послідовнос...

Зміни вторинної напруги трансформатора

З рівняння напруги для вторинної обмотки трансформатора (2.1...

Трансформатори для випрямних пристроїв

Рис.2.1.9. Схема силового трансформатора і графіки ЕРС і стр...

Автотрансформатори

Автотрансформатор на відміну від трансформатора має одну обм...

Пік-трансформатори

Пік-трансформатори використовуються для перетворення синусої...

Імпульсні трансформатори

В електронних пристроях для узгодження повних опорів, зміни ...

Помножувачі частоти

Трансформаторні пристрої, що складаються з магнітопроводів і...

Рівняння руху електроприводу

Режим роботи електроприводу при постійних моменті опору і ча...

Стабілізатори напруги

Стабілізатори напруги призначені для підтримання практично н...

Вибір електродвигуна

Вибір двигуна до електроприводу полягає у визначенні типу дв...

Перехідні процеси в електроприводі

У процесі роботи електроприводу змінюються режими його робот...

Нагрівання і номінальні режими роботи електродвигунів

Усі види втрат потужності в двигуні перетворюються в теплоту...

Основні поняття та визначення

Електропривід - це пристрій для приведення в дію робочих маш...

Електричні виконавчі механізми

Електричний виконавчий механізм — це силовий елемент с...

Електроприводи для систем автоматичного керування

Система автоматичного керування об’єктом призначена дл...

Електроприводи промислових роботів

Електричний привід у промислових роботах за останні роки оде...

Електроприводи з безконтактними перетворювачами напруги

Сучасні автоматизовані електроприводи характеризуються засто...

Схеми автоматизованого електроприводу

Пуск, зупинка, реверсування і зміна частоти обертання електр...

Схеми релейно-контакторного керування електродвигунами

Розглянемо схему керування пуском трифазного асинхронного дв...

Слідкуючий електропривід

Слідкуючим електроприводом називають електричну систему авто...

Електропривід змінного струму з частотним керуванням

Для підтримки на високому рівні енергетичних показників і пе...

Електропривід із програмним керуванням

Програма керування яким-небудь процесом містить інформацію п...

Синхронний електропривід

Синхронний електропривід призначений для забезпечення синхро...

Реле постійного струму

Рис. 1.4. Електромагнітні реле постійного струму Будова елек...

Нейтральні реле

В системах автоматики одним з поширених елементів є реле – п...

Швидкодія електромагнітних реле

В 1.1 в числі головних параметрів електромагнітних реле були...

Реле змінного струму

Реле змінного струму В попередніх параграфах розглядалась ро...

Спеціальні реле

Найбільше розповсюдження у системах автоматики отримали реле...

Поляризовані реле

В автоматичних системах досить часто вимагається, щоб елемен...

Магнітокеровані контакти (геркони)

Підвищені вимоги до надійності елементів автоматики призвели...

Логічні релейні елементи

В схемах автоматичного та програмного управління різними вир...

Контактори

Найбільш розповсюдженим споживачем електричної енергії є еле...

Магнітні пускачi

Магнітний пускач – це комплектний пристрій, призначений голо...

Комутаційні елементи

Комутаційні елементи призначені для вмикання, вимикання і пе...

Автоматичні вимикачі

Автоматичний вимикач призначений для вмикання і вимикання ел...

Електричні контакти

В комутаційних і електромеханічних елементах, які призначені...