Порядок виконання креслення друкованої плати

1. Креслення друкованої плати оформлюють згідно ГОСТ 2.417-7...

Конструювання друкованих плат

Правила оформлення креслень друкованих плат гост 2.417-78 Ви...

Загальні відомості про друковані плати

В приладах з радіо- та електричними пристроями слабких струм...

Розрахунок на дію вібрації

Пристрій відноситься до 2-ої категорії апаратури, для якої п...

Розрахунок температури корпуса

Питома поверхнянева потужність корпуса блоку розраховується:...

Развитие телескопов

Как известно, первый телескоп был изобретен Галилеем. Даже с...

Створення графічного зображення радіоелектронних компонентів

Мета роботи: набути навичок правильного користування програм...

Вивчення наявності періоду приробки

Технологічний прогін — це кінцевий етап виготовлення о...

Розрахунок надійності оптоелектронних та електронних систем з урахуванням режимів експлуатації

Основними характеристиками надійності, що приймаються для оп...

Оцінка надійності резервованих систем

Резервуванням називається введення залишковості в технічний ...

Оцінка показників надійності систем, які не ремонтуються

Особливістю такої характеристики, як надійність є відсутніст...

Обєктив телескопа

Об’єктивом називається оптична система чи її частина, ...

Конструкція окулярів телескопічних систем

Окуляри телескопічних систем призначені для розглядання зобр...

Далекоміри фотоапаратів

Далекоміри у фотоапаратах призначені для визначення відстані...

Видошукачі фотоапаратів

Видошукач служить для наведення фотоапарата на об’єкт ...

Зміна напрямку оптичної вісі приладу

Для зміни напрямку оптичної вісі приладу широко застосовують...

Виготовлення оптичних світловодів

Оптичні світловоди по виду використовуваного матеріалу можна...

Світло та його вимірювання

Вимірювання світлових характеристик – це прерогатива фотомет...

Характеристики зору

Відчуття простору. При бінокулярному (двома очима) спостереж...

Будова ока

Око людини 1 являє собою склоподібне тіло (рис. 1.2), обмеже...

Хронологія винаходу телебачення

Суть телебачення полягає в передачі на відстань за допомогою...

Особливості передачі зображень, розгортка зображень

Запропонований в 19 столітті метод послідовної передачі елем...

Відеосигнал і його характеристики

В процесі розгортки яскравість кожного елемента зображення п...

Структура телевізійної системи

Сучасна система телевізійного мовлення (рис. 1.9) складаєтьс...

Передача і прийом телевізійного сигналу

Розповсюдження радіохвиль Для передачі телевізійних сигналів...

Телевізійні антени, кабелі і їх параметри

Якість кольорового зображення в значній мірі залежить від пр...

Передача сигналів кольору у спектрі сигналу яскравості.

У системах кольорового телебачення в якості опорного рівноси...

Дециметрова і метрова антена

Всехвильова антена забезпечує прийом з 1-го по 12-й канал MХ...

Система кольорового телебачення NTSC

В основу системи покладена передача кольорорізницевих сигнал...

Система кольорового телебачення PAL

Система PAL — також система з квадратурною модуляцією кольор...

Система кольорового телебачення SECAM

Виникнення системи SECAM пов’язано з бажанням усунути недолі...

Датчики телевізійного сигналу

Формування відеосигналу і відтворення зображень Датчики теле...

Телевізійні трубки з фотопровідним накопичувачем

Найбільш характерними для цієї групи приладів є відикони. Ві...

Датчики сигналу для кольорового телебачення

Для кольорового телебачення використовують датчики, які скла...

Кінескопи. Види кінескопів

Пристрої відтворення зображень призначені для перетворення е...

Оцінювання трудомісткості алгоритмів. Сітьовий підхід

Елементи теорії графів алгоритмів Трудомісткість алгоритму &...

Оцінювання трудомісткості алгоритмів. Марковська модель

Найбільш просту модель можна одержати, якщо прийняти припуще...

Оцінювання дисперсії трудомісткості алгоритмів

Для забезпечення необхідної точності розв‘язку деяких задач ...

Оцінювання ефективності паралельної вибірки мікрокоманд

Швидкодія керуючого автомата характеризується часом, що витр...

Телевізійні методи отримання стереозображень.

При створенні стереотелевізійних систем фахівці телебачення ...