Функціональні потенціометричні ВП

В системах управління і автоматики, крім лінійних потенціоме...

Динамічні властивості лінійних потенціометричних ВП

Для оцінки динамічних властивостей потенціометричних ВП визн...

Індуктивні ВП

Індуктивні ВП призначені для вимірювання порівняно малих кут...

Переваги і недоліки потенціометричних вимірювальних перетворювачів

До переваг розглянутих потенціометричних вимірювальних перет...

Тензорезистивні ВП

Принцип дії тензорезисторів оснований на явищі тензоефекту &...

Трансформаторні індуктивні ВП

Трансформаторні індуктивні ВП призначаються для зміни регуль...

Магнітопружні ВП

Принцип дії магнітопружних перетворювачів оснований на зміні...

Індукційні ВП

Індукційні ВП відносяться до генераторних перетворювачів. Дл...

Фізичні основи ефекту Холла і ефекту магнітоопору

Ефект Холла – це фізичне явище, яке полягає в наступному. Ро...

Матеріали для давачів Холла і давачів магнітоопору

Використання давачів Холла для цілей автоматичного вимірюван...

Використання давачів Холла і давачів магнітоопору

В основному давачі Холла і давачі магнітоопору використовуют...

Принцип дії і характеристики ємнісних вимірювальних перетворювачів

Ємнісні вимірювальні перетворювачі працюють на змінному стру...

Ємнісні вимірювальні перетворювачі призначення і класифікація

Ємнісний ВП використовують для вимірювання регульованої коор...

Переваги і недоліки ємнісних вимірювальних перетворювачів

Перевагами ємнісних вимірювальних перетворювачів є: висока ч...

П’єзоелектричні перетворювачі

Принцип дії п’єзоелектричних перетворювачів заснований на ви...

Теплові перетворювачі

Тепловими називаються перетворювачі, принцип дії яких основа...

Терморезистивні перетворювачі

Принцип дії терморезистивних перетворювачів оснований на вла...

Термоелектричні перетворювачі (термопари)

Термоелектричним перетворювачем (термопарою) називається чут...

Пірометри

Розглянуті раніше перетворювачі для вимірювання температури ...

Ультразвукові давачі принцип дії і призначення

Робота ультразвукових давачів основана на взаємодії ультразв...

Випромінювачі ультразвукових коливань

В ультразвукових електричних давачах найбільше розповсюдженн...

Використання ультразвукових давачів

В ультразвукових рівнемірах і дефектоскопах використовують в...

Оптоелектронні перетворювачі

Основу сучасних систем управління і автоматики складають еле...

Джерела випромінювання

Для генерації оптичного випромінювання використовуються два ...

Приймачі випромінювання

Фотоелектричний приймач (скорочено фотоприймач) — опто...

Оптрони та оптоелектронні мікросхеми

Оптоелектронні пристрої, в яких є джерело та приймач випромі...

Індикатори для приладів відображення інформації

В залежності від розмірів і призначення системи відображення...

Волоконно-оптичні лінії зв’язку

Одним з шляхів різкого збільшення пропускної спроможності ін...