Теорія ідеального магнітного підсилювача

Теоретично магнітний підсилювач можна розглядати як змінну і...

Основні схеми, параметри і характеристики нереверсивних магнітних підсилювачів

Простежимо шляхи магнітних потоків в обох осердях магнітного...

Магнітний підсилювач з зовнішнім зворотним зв’язком

Типові схеми магнітних підсилювачів з зовнішнім зворотним зв...

Магнітні підсилювачі з зворотним зв’язком

Характеристики магнітного підсилювача можуть бути значно пок...

Магнітні підсилювачі з внутрішнім зворотним зв’язком

В розглянутих вище магнітних підсилювачах зі спеціальною обм...

Реверсивні магнітні підсилювачі

Реверсивні магнітні підсилювачі відрізняються тим, що при зм...

РМП з виходом на змінному струмі

Диференціальна схема реверсивного магнітного підсилювача без...

РМП з виходом на постійному струмі

В реверсивному магнітному підсилювачі з вихідним постійним с...

Зворотний зв’язок в реверсивних магнітних підсилювачах

Зворотний зв’язок в реверсивних магнітних підсилювачах...

Основи розрахунку магнітних підсилювачів

Одним з основних питань при розрахунку магнітного підсилювач...

Багатокаскадні магнітні підсилювачі

Для одержання великих коефіцієнтів підсилення використовуєть...

Швидкодійні магнітні підсилювачі

До швидкодійних відносять магнітні підсилювачі, стала часу я...

Операційні магнітні підсилювачі

Операційні підсилювачі призначені для використання у вимірюв...

Трифазні магнітні підсилювачі

Трифазні магнітні підсилювачі звичайно використовуються для ...

Магнітні модулятори

Магнітні модулятори (ММ) призначені для перетворення постійн...

Магнітні модулятори з вихідним змінним струмом основної частоти

Як магнітний модулятор з вихідним змінним струмом основної ч...

Магнітні модулятори з вихідним змінним струмом подвійної частоти

При розгляданні процесів, що проходять в ідеальному магнітно...

Магнітні модулятори з вихідним імпульсним сигналом

Поряд із магнітними модуляторами, що мають вихідний змінний ...

Магнітомодуляційні давачі магнітних величин

Раніше були розглянуті електричні давачі неелектричних велич...

Схеми та принцип дії безконтактних магнітних реле

Безконтактні магнітні реле (БМР) призначені для вмикання різ...

Перехідні процеси в безконтактних магнітних реле

Важливою перевагою безконтактних магнітних реле в порівнянні...

Основи розрахунку і конструювання безконтактних магнітних реле

Розрахунок безконтактного магнітного реле проводять в тій же...

Принцип побудови пристроїв

До параметричних електромагнітних пристроїв відносяться прис...

Давачі напруги

Необхідну характеристику параметричного електромагнітного пр...

Електромагнітні генератори і перетворювачі частоти та числа фаз

При введені сильного додатного зворотного зв`язку магнітний ...

Функціональні перетворювачі, помножувачі змінних напруг, давачі потужностей

У 3.1. відзначалося, що вольт-амперні характеристики контурі...

Електромагнітні стабілізатори

Сучасні вимірювальні, керувальні і обчислювальні схеми вимаг...

Електромагнітні формувачі і розподільники імпульсів

Для управління і живлення різноманітних пристроїв автоматики...

Характеристики управління елементів СУА

Елементи СУА, що виконують операції з сигналами, здійснюють ...

Надійність елементів

Елементи і пристрої автоматики, з яких утворюються різні сис...

Класифікація елементів систем управління і автоматики

Як зазначалось, системи автоматики призначені для отримання ...

Часові динамічні характеристики елементів

Часові динамічні характеристики являють собою функції часу і...

Поняття про елемент систем управління і автоматики

У відповідності до загальних принципів управління різними пр...

Частотні характеристики елементів

Реакція елемента на вхідний гармонічний сигнал пов’язана з п...

Технічні характеристики елементів та пристроїв СУА

Технічні характеристики елементів та пристроїв СУА поділяють...

Фізичні основи роботи елементів СУА

Робота більшості різноманітних елементів, що застосовуються ...

Призначення та класифікація вимірювальних перетворювачів (ВП)

Жодна система управління не може працювати без інформації пр...

Фізичні явища, що використовуються в ВП

При створенні ВП можна використовувати будь-які фізичні явищ...

Структурні схеми ВП

Не зважаючи на всю багатогранність ВП, їх структурні схеми м...

Потенціометричні ВП

Потенціометричний ВП являє собою змінний електричний опір, в...