Рівняння руху електроприводу

Режим роботи електроприводу при постійних моменті опору і ча...

Стабілізатори напруги

Стабілізатори напруги призначені для підтримання практично н...

Вибір електродвигуна

Вибір двигуна до електроприводу полягає у визначенні типу дв...

Перехідні процеси в електроприводі

У процесі роботи електроприводу змінюються режими його робот...

Нагрівання і номінальні режими роботи електродвигунів

Усі види втрат потужності в двигуні перетворюються в теплоту...

Основні поняття та визначення

Електропривід - це пристрій для приведення в дію робочих маш...

Електричні виконавчі механізми

Електричний виконавчий механізм — це силовий елемент с...

Електроприводи для систем автоматичного керування

Система автоматичного керування об’єктом призначена дл...

Електроприводи промислових роботів

Електричний привід у промислових роботах за останні роки оде...

Електроприводи з безконтактними перетворювачами напруги

Сучасні автоматизовані електроприводи характеризуються засто...

Схеми автоматизованого електроприводу

Пуск, зупинка, реверсування і зміна частоти обертання електр...

Схеми релейно-контакторного керування електродвигунами

Розглянемо схему керування пуском трифазного асинхронного дв...

Слідкуючий електропривід

Слідкуючим електроприводом називають електричну систему авто...

Електропривід змінного струму з частотним керуванням

Для підтримки на високому рівні енергетичних показників і пе...

Електропривід із програмним керуванням

Програма керування яким-небудь процесом містить інформацію п...

Синхронний електропривід

Синхронний електропривід призначений для забезпечення синхро...

Реле постійного струму

Рис. 1.4. Електромагнітні реле постійного струму Будова елек...

Нейтральні реле

В системах автоматики одним з поширених елементів є реле – п...

Швидкодія електромагнітних реле

В 1.1 в числі головних параметрів електромагнітних реле були...

Реле змінного струму

Реле змінного струму В попередніх параграфах розглядалась ро...

Спеціальні реле

Найбільше розповсюдження у системах автоматики отримали реле...

Поляризовані реле

В автоматичних системах досить часто вимагається, щоб елемен...

Магнітокеровані контакти (геркони)

Підвищені вимоги до надійності елементів автоматики призвели...

Логічні релейні елементи

В схемах автоматичного та програмного управління різними вир...

Контактори

Найбільш розповсюдженим споживачем електричної енергії є еле...

Магнітні пускачi

Магнітний пускач – це комплектний пристрій, призначений голо...

Комутаційні елементи

Комутаційні елементи призначені для вмикання, вимикання і пе...

Автоматичні вимикачі

Автоматичний вимикач призначений для вмикання і вимикання ел...

Електричні контакти

В комутаційних і електромеханічних елементах, які призначені...

Електромагнітні муфти

Передачу обертального моменту з ведучого вхідного валу (найч...

Силові електромагніти

У попередніх главах уже розглядалися електромагніти, які вик...

Виконавчі пристрої

Виконавчі пристрої в системах автоматики призначені для прив...

Електромагнітні пропорційні елементи керування

На відміну від електромагнітних релейних пристроїв електрома...

Імпульсні трансформатори на кільцевих осердях

Імпульсним трансформатором називають трансформатор, який вик...

Імпульсне перемагнічування феромагнетиків

Поряд з напівпровідниковими приладами в цифрових пристроях з...

Логічні пристрої на МНЕ

Перед тим, як розглянути принципи побудови схем, що виконуют...

Магнітні властивості речовини

Перед тим, як розглянути природу магнітних властивостей речо...

Доменна структура. Характеристики феромагнетиків

При температурах нижче точки Кюрі, як випливає з рис. 1.1.3,...

Магнітні матеріали

Для створення елементів та пристроїв систем управління і авт...

Принцип дії магнітних підсилювачів

Робота магнітних підсилювачів заснована на використанні влас...