Статична стійкість роботи асинхронного двигуна

На рис.1.1.24 представлені механічна характеристика асинхрон...

Робочі характеристики трифазних асинхронних двигунів

На рис. 1.1.25 представлені робочі характеристики асинхронно...

Регулювання частоти обертання

Частота обертання ротора асинхронного двигуна визначається в...

Принцип дії однофазного асинхронного двигуна

Однофазні асинхронні двигуни – це звичайні двигуни невеликої...

Пуск однофазного асинхронного двигуна

Для створення пускового момента в однофазному асинхронному д...

Порівняння властивостей фазозміщуючих елементів

На рис. 2.6. зображені схема ввімкнення і векторна діаграма ...

Асинхронні конденсаторні двигуни

Асинхронний конденсаторний двигун має на статорі двохфазну о...

Однофазний асинхронний двигун з екранованими полюсами

Однофазний асинхронний двигун з екранованими полюсами (рис. ...

Використання трифазного асинхронного двигуна для роботи від однофазної мережі

Трифазні асинхронні двигуни можуть бути використані для робо...

Двигуни з ротором, що котиться

При необхідності отримати невеликі частоти обертання (без ме...

Асинхронні двигуни, теорія

В наш час в якості виконавчих двигунів змінного струму викор...

Самохід і шляхи його усунення

Двигун має самохід, якщо його ротор обертається при відсутно...

Пристрій асинхронного виконавчого двигуна з порожнистим немагнітним ротором

Двигуни з порожнистим немагнітним ротором в наш час являютьс...

Характеристики асинхронного виконавчого двигуна з порожнистим немагнітним ротором

Про робочі властивості асинхронних виконавчих двигунів з пор...

Асинхронний виконавчий двигун з короткозамкненим ротором, що має обмотку у вигляді білчиної клітки

В схемах автоматики, механізм, що приводиться в обертання, в...

Асинхронні тахогенератори

В схемах автоматики асинхронні тахогенератори виконують такі...

Асинхронний виконавчий двигун з порожнистим феромагнітним ротором

Поряд з двигунами, що мають порожнисті немагнітні і короткоз...

Електромеханічна постійна часу асинхронних виконавчих двигунів

Електромехенічна постійна часу асинхронних виконавчих двигун...

Призначення та будова обертових трансформаторів

Обертові (поворотні) трансформатори (ОТ) призначені для одер...

Синусно-косинусний обертовий трансформатор

Синусно-косинусний обертовий трансформатор у синусному режим...

Лінійний обертовий трансформатор

Залежність вихідної напруги U2 лінійного обертового трансфор...

Трансформаторна система дистанційної передачі кута на обертових трансформаторах

Обертові трансформатори, аналогічно сельсинам, можна викорис...

Магнітне поле синхронного генератора при холостому ході і при навантаженні. Реакція якоря

Якщо синхронний генератор працює в режимі холостого ходу, то...

Синхронні генератори

Синхронними машинами називаються електричні машини змінного ...

Конструкція синхронних генераторів

Будь-яка синхронна машина складається з двох головних частин...

Принцип дії синхронного генератора

Синхронні генератори в залежності від типу обмотки статора м...

Головні рівняння. Векторні діаграми.

При роботі генератора магнітні потоки збудження Фз, якоря Фа...

Синхронний тахогенератор

Конструктивно синхронний тахогенератор являє собою однофазни...

Принцип дії трифазних синхронних двигунів

При вмиканні в мережу трифазної обмотки статора в синхронній...

Пуск синхронних двигунів

Істотним недоліком синхронних двигунів являється відсутність...

Електромагнітний момент синхронного двигуна

Електромагнітний момент (Н·м) синхронного двигуна з явнополю...

Робочі характеристики синхронних двигунів

Робочі характеристики синхронного двигуна (рис. 6.7) являють...

Синхронні двигуни з постійними магнітами

Синхронний двигун з постійними магнітами відрізняється від д...

Принцип дії і пристрій реактивного двигуна

Реактивний двигун, на відміну від розгляненого (див. гл. 6) ...

Обертовий момент реактивного двигуна

Обертання ротора реактивного двигуна відбувається під дією р...

Тихохідний редукторний двигун реактивного типу

Редукторні двигуни досить різноманітні як за пристроєм, так ...

Гістерезисний двигун

Робота гістерезисного двигуна полягає на дії гістерезисного ...

Однофазні синхронні двигуни типу ДСД і ДСДР

Однофазний синхронний двигун з екранованими полюсами типу ДС...

Крокові виконавчі двигуни

В наш час в схемах автоматики поряд з автоматичними системам...

Робота сельсинів в індикаторній схемі

Найпростіша індикаторна схема синхронного зв’язку для дистан...